Mreža kantonalnih praktičara doprinosi razvoju FBiH

Tue Nov 14 00:00:00 EST 2017

Mreža kantonalnih praktičara značajno doprinosi provođenju strateškog pristupa u planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine (FBiH), istaknuto je na petom skupu ove mreže, koji je održan od 8. do 10. 11. 2017. u Širokom Brijegu. Domaćin skupa bila je Vlada Zapadnohercegovačkog kantona, a na skupu su učestvovali predstavnici osam kantona u Federaciji BiH. Mreža kantonalnih praktičara je inicijativa koju je pokrenuo Federalni zavod za programiranje razvoja, uz podršku Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP). ILDP je zajednički projekat Vlade Švicarske i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) u u Bosni i Hercegovini (BiH).

“Cilj ovog skupa je razmjena dobrih praksi, znanja i iskustava među kantonalnim praktičarima u oblasti implementacije strateških dokumenata i realizacije projekata, kao i provođenja Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji BiH”, rekao je Nasir Nalić, savjetnik u ILDP projektu.

Na skupu je razmatrano provođenje Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji BiH, koji je usvojen u aprilu ove godine. Predstavljen je status izrade podzakonskih akata koji proizilaze iz Zakona, a prezentiran je i primjer Tuzlanskog kantona koji je uspješno uspostavio Vijeće za razvoj.

„Nedavna uspostava Vijeća za razvoj je garant da ćemo u budućnosti imati još konkretnije rezultate, koji će doprinijeti kvalitetnijem životu stanovnika Tuzlanskog kantona“, rekao je Salmir Avdibašić, pomoćnik ministra za razvoj u vladi Tuzlanskog kantona i član Mreže kantonalnih praktičara.

Razmatran je i proces upravljanja razvojem u kantonima, i predstavljena iskustva Zapadnohercegovačkog kantona, kao prvog kantona koji je usvojio Strategiju integriranog razvoja i suočio se sa izazovima implementacije te strategije.

„Svjesni smo da je potrebno jačati provedbene kapacitete, da je potrebno bolje povezati planiranje provedbe s proračunskim planiranjem i kontinuirano raditi na jačanju koordinacije svih sudionika ovog procesa'', rekao je Zdenko Ćosić, predsjednik Vlade Zapadnohercegovačkog kantona.

U okviru ovog skupa organizovana je i radna posjeta Splitu gdje su članovi Mreže kantonalnih praktičara imali priliku da se upoznaju sa razvojnim iskustvima Splitsko-dalmatinske županije. Prezentirana su dobra iskustva i naučene lekcije o strateškom planiranju i ulozi županijskih razvojnih agencija i županijskih partnerskih vijeća u provedbi strategija i razvojnih projekata. Članovi Mreže su imali priliku i da se upoznaju sa načinom funkcionisanja razvojnih agencija u Hrvatskoj, te razmijene iskustva s predstavnicima Regionalne razvojne agencije (RERA) Splitsko-dalmatinske županije.

Blaženko Boban, župan Splitsko-dalmatinske županije, naveo je spremnost županije i RERA da prenose iskustva kolegama iz susjednih razvojnih agencija,  i naglasio da je „zajednički interes imati konkurentnije gospodarstvo u regiji“.

UNDP UNDP širom svijeta

Nalazite se na... UNDP Bosnia and Herzegovina 
Kliknite na... UNDP globalno