Stambeni sektor otvara vrata švicarskog tržišta

Tue Nov 14 00:00:00 EST 2017

Na “Poslovnom forumu” sudjelovalo je 15 uglednih bh. kompanija, koje se bave poslovima opremanja objekata

 

Švicarska je jedna od najvažnijih vanjskotrgovinskih/spoljnotrgovinskih partnera naše zemlje. Privredna saradnja i robna razmjena ove dvije prijateljske zemlje, iz godine u godinu, bilježe pozitivne trendove, ali i pored toga ima još dosta mogućnosti za unapređenje ekonomskih veza.

Kako bi iskoristili veliki potencijal dijaspore za stvaranje što povoljnijih uslova za razvoj i rast bh. ekonomije, te povećali izvoz domaćih proizvoda na inostrana tržišta, Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, Privredna komora Republike Srpske, projekat “Dijaspora za Razvoj” i SIPPO, organizirali su, 10. novembra, 2017. godine, “Poslovni forum” i B2B sastanke u Cirihu.

Tako su bh. privrednici, koji se bave poslovima opremanja objekata, imali priliku predstaviti svoje proizvode, projekte i poslovne planove, te održati poslovne sastanke  sa privrednicima iz  Švicarske, Njemačke i Austrije, kao i sa uspješnim poslovnim ljudima iz dijaspore i dogovoriti konkretne poslove i ostvariti dugotrajna poslovna partnerstva.

 “Imajući u vidu činjenicu da drvoprerađivački sektor ima značajno učešće u spoljnotrgovinskom prometu naše zemlje, potrebno je raditi na održivom razvoju ovog sektora kroz ulaganja i podsticaje. Zato je Poslovni forum u okviru projekta Dijaspora za razvoj pravi primjer aktivne mjere podrške razvoju ovog sektora. S obzirom na izvoznu orijentaciju naše kompanije, sa značajnim plasmanom proizvoda na zapadnoevropskom tržištu u iznosu od 95% vrijednosti proizvodnje, nadamo se pozitivnom proširenju poslovanja na švajcarsko tržište”, rekla je učesnica Poslovnog foruma, Chief Commercial Officer iz kompanije “Mega drvo d.o.o” iz Bijeljine  Sonja Gavrić i dodala da je ideja o organizovanju “Poslovnog foruma” odličan odgovor na izazove koje nameće savremeno tržište.

Gavrić je istaknula da uticaj bh. dijaspore na socio-ekonomski razvoj naše zemlje ima veliki potencijal u pogledu doprinosa povećanju društvenog blagostanja kroz spoljnotrgovinsku razmjenu, investicione aktivnosti i brojne druge načine povezivanja nacionalnih ekonomija.

S tim se složio i vlasnik firme “ONIKS d.o.o” iz Mostara Amir Nezirić koji je istakao da je projekat “Dijaspora za razvoj” značajan za bh. privredu jer aktivno radi na jačanju kongurentnosti i pozicioniranja na globalnom tržištu, a obzirom da uključuje različite trgovinske komore, stručna udruženja, međunarodne institucije i organizacije, cijela inicijativa ima veliki kredibilitet i osigurava bolje rezultate.

Inicijative kao što je ova, zasigurno doprinose vidljivosti bh. kompanija i njihovih proizvoda, otvaranje većih mogućnosti na novim tržištima, direktnom povezivanju sa potencijalnim partnerima i kupcima, te samim tim i povećanju proizvodnje i prodaje”, kazao je Nezirić i napomenuo da njegova kompanija posluje uglavnom u regionu i nekoliko zemalja zapadne Evrope, te je njihov cilj pronalazak novih tržišta za njihove proizvode i usluge.

"Ono što bismo željeli vidjeti kao rezultat ovog događaja jeste pronalazak nekoliko potencijalnih kupaca i partnera na tržištu Švicarske, Austrije i Njemačke na koje je ovaj događaj usmjeren, ali istovremeno i očekujemo i stvaranje novih partnerstava sa kompanijama iz Bosne i Hercegovine”, rekao je Nezerić.

Treba napomenuti da je jedan od ključnih partnera ovog događaja projekat “Dijaspora za Razvoj, koji predstavlja zajedničku inicijativu Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Vlade Švajcarske, Razvojnog programa Ujedinjenih nacija – UNDP i Međunarodne agencije za migracije – IOM, a čiji je cilj povećati socioekonomske prilike i perspektive za ljude u BiH, te unaprijediti njihovu egzistenciju kroz snažniji angažman dijaspore.

UNDP UNDP širom svijeta

Nalazite se na... UNDP Bosnia and Herzegovina 
Kliknite na... UNDP globalno