Početak radova na uređenju korita bujičnog potoka Podstranac

Wed Oct 25 00:00:00 EDT 2017

© Gradska uprava Banja Luka

Danas je u sklopu UNDP projekta „Integrisanje klimatskih promjena u smanjenje rizika od poplava u slivu Vrbasa“, koji finansira Globalni fond za okoliš (GEF), obilježen početak radova na uređenju korita bujičnih vodotoka Podstranac i Jularac, koji prolaze kroz četiri banjalučka naselja Paprikovac, Nova Varoš, Rosulje i Starčevica.

Početak radova na uređenju korita vodotoka Podstranac ozvaničili su Srebrenka Golić, ministrica za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS, Igor Radojičić, gradonačelnik Banja Luke i Raduška Cupać, rukovodilac UNDP projekta.

Ministrica Golić je naglasila da će sanacijom bujičnog vodotoka Podstranac biti obuhvaćene tri mjesne zajednice, Parikovac, Rosulje i Nova Varoš, na čijem prostoru živi više od 25.000 stanovnika i posluje od 35 do 40 privrednih subjekata koji će imati direktnu korist.

"Cilj radova je poboljšan i kontrolisan proticaj, čime će se smanjiti štetno djelovanje vodotoka u slučaju intenzivnih padavina" navela je ministrica Golić.

UNDP i Grad Banja Luka su izdvojili sredstva u iznosu od 380.000 KM za radove uređenja vodotoka, od čega Grad 150.000 KM.

Gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić je ovom prilikom rekao "Zahvalio bih se UNDP-u koji finansira i izradu projektne dokumentacije za „Glavni projekat uređenja vodnog režima i korita rijeke Vrbas kroz urbano područje Grada Banja Luka“. A osim toga, učestvovao je u sanaciji više uništenih kuća, saobraćajne infrastrukture i otklanjanju  drugih posljedica od poplava".  

Cilj izrade projektne dokumentacije je potpuno uređenje vodnog režima korita Vrbasa kroz urbano područje u cilju zaštite od štetnog djelovanja voda, kao i kreiranje osnove za dalju plansku urbanizaciju banjalučkih naselja. UNDP će za ovu namjenu izdvojiti 500.000 KM.

Rukovodilac UNDP projekta Raduška Cupać izrazila je zadovoljstvo što UNDP zajedno sa gradom Banja Luka započinje sanaciju dva bujična vodotoka uz podršku Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske.

Cupać je dodatno navela da sanacija ovih bujičnih vodotoka obuhvata profilisanje, čišćenje nanosa i postavljanje kamenih obloga, da bi se na kraju obezbijedio kontrolisan i poboljšan protok i povećao kapacitet same akumulacije, a sve radi smanjenja štetnog uticaja ovih vodotoka u samom gradu.Završetak radova na dva vodotoka očekuje krajem novembra 2017. godine.

Projekt „Integrisanje klimatskih promjena u smanjenje rizika od poplava u slivu Vrbasa“ ima za cilj da pruži podršku vlastima u Bosni i Hercegovini na svim nivoima da se prilagode rizicima od poplava kroz primjenu novih tehnologija koje će omogućiti ekonomske aktivnosti otpornije na klimatske promjene. Projekt implementira UNDP, a finansira Globalni fond za okoliš (GEF), u saradnji sa Ministarstvom spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Ministarstvom za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, entitetskim ministarstvima nadležnim za upravljanje vodama i civilnim zaštitama, i 14 opština u slivu rijeke Vrbas.

UNDP UNDP širom svijeta

Nalazite se na... UNDP Bosnia and Herzegovina 
Kliknite na... UNDP globalno