MIA projekt: Održana radionica o implementaciji Minamatske konvencije u BiH

Wed Oct 04 00:00:00 EDT 2017

Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini u okviru projekta “Jačanje procesa donošenja odluke Bosne i Hercegovine u pravcu pristupanja Minamatskoj konvenciji i izgradnje kapaciteta za provedbu budućih odredbi (MIA)”, koji se finansira od strane Globalnog fonda za okoliš a implementira pod vodstvom Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, organizovao je radionicu „Podrška pristupanju i efektivnoj implementaciji Minamatske konvencije u BiH“.

Radionicu je vodila dr. Katerina Sebkova, direktor Nacionalnog centra za toksične spojeve pri Regionalnom centru Štokholmske konvencije. Radionici su prisustvovali predstavnici institucija iz oblasti zdravstva, zaštite okoliša, privrede, industrije, rudarstva i energetike.

U okviru Projekta je proveden inventar žive u BiH na temelju podataka prikupljenih za 2015. godinu. Inventar žive je urađen prema metodologiji Programa Ujedinjenih nacija za okoliš (UNEP) koja se temelji na provjerenim podacima o sadržaju žive u sirovinama, proizvodima i otpadnim tokovima u različitim zemljama svijeta. Inventar obuhvata procjenu ukupnog unosa žive i emisija/oslobađanja žive prema određenim medijima okoliša i društvene zajednice. Utvrđeno je da samo potrošnjom proizvoda koji sadrže živu tokom 2015. godine u BiH je uvezeno 578 kg žive.

Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (WHO) živa je svrstana u jednu od 10 hemikalija sa najštetnijim utjecajem po javno zdravlje čijem su djelovanju izloženi ljudi i životinje.

„U nastojanju da se reducira korištenje žive i umanji izloženost stanovništva Bosne i Hercegovine njenim štetnim utjecajima, zahvaljujući projektu UNDP-a izvršen je inventar žive kao ključna pripremna radnja za pristupanje Bosne i Hercegovine Minamatskoj konvenciji. Ova konvencija pruža međunarodni regulatorni okvir kako bi se zaštitilo zdravlje ljudi i okoliš od štetnih utjecaja žive“ izjavila je Nermina Skejović-Hurić, stručna savjetnica u Odjelu za zaštitu okoliša Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine.

„U sklopu UNDP projekta biće realizovane aktivnosti usmjerene na donosioce odluka kako bi se stvorile institucionalne i strateške pretpostavke za buduću implementaciju Minamatske konvencije te razvila svijest o važnosti pristupanja ovoj Konvenciji sa ciljem zaštite zdravlja ljudi od štetnog utjecaja žive“ istakla je Amila Selmanagić Bajrović, rukovodilac UNDP projekta.

Među ugroženim grupama od žive su fetusi, novorođenčad, dojenčad, trudnice, dojilje, žene koje žele da ostanu trudne, te osobe koje imaju bolesti jetre, bubrega, nervnog sistema i pluća.

„U narednom periodu, kroz ovaj projekt želimo skrenuti pažnju stanovništva na štetnost ove hemikalije i ukazati na načine kako mogu smanjiti svoju izloženost štetnom utjecaju žive.“ dodatno je navela Skejović-Hurić.

UNDP-jev MIA projekt pruža podršku Bosni i Hercegovini u poduzimanju inicijalne procjene stanja žive kako bi se utvrdili zahtjevi i potrebe Bosne i Hercegovine za pristupanjem Minamatskoj Konvenciji i uspostavili temelji budućih aktivnosti u pravcu provođenja Konvencije.

Dodatne informacije:

Minamatska konvencija o živi predstavlja globalni sporazum čiji je cilj zaštita ljudskog zdravlja i okoliša od različitih uticaja žive i proizvoda koji sadrže živu. Konvencija je usvojena u oktobru 2013. godine u Japanu.

 

UNDP UNDP širom svijeta

Nalazite se na... UNDP Bosnia and Herzegovina 
Kliknite na... UNDP globalno