Javni poziv jedinicama lokalne samouprave u RS za podnošenje prijedloga projekata za dodjelu bespovratnih sredstava

Mon Oct 02 00:00:00 EDT 2017

U okviru projekta „Lokalni integrirani razvoj” (LIR), kojeg finansira Evropska unija, a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini ( BiH), Investiciono-razvojna banka Republike Srpske (IRBRS) objavila je Javni poziv jedinicama lokalne samouprave u Republici Srpskoj (RS) za podnošenje prijedloga projekata za dodjelu bespovratnih sredstava. Cilj ovih aktivnosti je pružanje podrške lokalnim razvojnim prioritetima, čija je realizacija predviđena strategijom razvoja, odnosno strateškim dokumentima jedinice lokalne samouprave. Projektne prijedloge mogu podnijeti jedinice lokalne samouprave, javna preduzeća ili javne ustanove čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave.

Sa područja jedne jedinice lokalne samouprave mogu biti podnesena najviše dva (2) projektna prijedloga za finansiranje iz sredstava Finansijskog mehanizma, po jedan iz svake od utvrđenih prioritetnih oblasti finansiranja, od strane kvalifikovanog aplikanta (jedinica lokalne samouprave ili javno preduzeće ili javna ustanova). U slučaju podnošenja dvije prijave za bespovratna sredstva Finansijskog mehanizma sa područja jedne jedinice lokalne samouprave, finansiranje može biti odobreno samo za jednu i to bolje rangiranu projektnu prijavu. Finansijski doprinos Finansijskog mehanizma po pojedinačno podnesenom projektu ne može biti manji od 50.000 KM, niti veći od 100.000 KM. Aplikant je dužan obezbijediti sredstva sufinansiranja realizacije projektnih aktivnosti, isključivo u novcu, u iznosu od minimalno 25% ukupne vrijednosti projekta. Ukupno trajanje projekta ne može biti duže od osam (8) mjeseci.

Sve informacije za pоdnоsioce prојеktnih priјеdlоgа dоstupni su nа internet strаnici Investiciono-razvojne banke Republike Srpske.

Rok za dostavljanje projektnog prijedloga je 26.10.2017. godine do 15 časova.

Dodatne informacije vezano za Javni poziv mogu se dobiti slanjem upita na e-mail: lokalni.projekti@irbrs.org najkasnije sedam (7) dana prije isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga. Sva relevantna pitanja i odgovori biće objavljeni na internet stranici IRBRS. Radi pružanja podrške u procesu pripreme projektnih prijedloga, dodatnog pojašnjenja Smjernica i kriterijuma Javnog poziva, naknadno će biti organizovani „otvoreni dani“ tokom kojih će se potencijalni aplikanti detaljnije upoznati sa postupkom i zahtjevima apliciranja. O tačnom terminu i lokaciji održavanja „otvorenih dana“ jedinice lokalne samouprave biće blagovrememo informisane.

Projekat „Lokalni integrisani razvoj” vrijedan 6,6 miliona eura, koji finansira Evropska unija, UNDP će realizovati u periodu od tri godine od 2016. do 2018., u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Ministarstvom razvoja, poduzetništva i obrta Federacije Bosne i Hercegovine, Ministarstvom uprave i lokalne samouprave Republike Srpske i dva saveza opština i gradova u FBiH i RS. Ovaj projekat je dio šireg programa EU podrške lokalnom razvoju u BiH, koji pored UNDP-a, realizuju i Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) i Međunaroda organizacija rada (ILO).

UNDP UNDP širom svijeta

Nalazite se na... UNDP Bosnia and Herzegovina 
Kliknite na... UNDP globalno