Početak radova na realizaciji mjera smanjenja poplavnog rizika u slivu rijeke Vrbas

Wed Sep 27 00:00:00 EDT 2017

Počeli su radovi čišćenja, uređenja korita i ojačavanja obala rijeke Vrbas u naselju Gračanica u općini Bugojno u okviru projekta „Integrisanje klimatskih promjena u smanjenje rizika od poplava u slivu Vrbasa“. Cilj realizacije mjera je smanjenje poplavnog rizika za 480 stanovnika ovog naselja te zaštita 300 ha plodnog poljoprivrednog zemljišta, osnovne škole sa igralištem, četiri privredna subjekta, trafo stanice, ambulante i pošte.

Procijenjena  vrijednost radova je 300,000 KM, a općina Bugojno učestvuje sa novčanim sredstvima u iznosu od 30%.Radovi se realizuju u okviru Projekta koji implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), a finansira Globalni fond za okoliš (GEF), u saradnji sa Ministarstvom spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Ministarstvom za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, entitetskim ministarstvima nadležnim za upravljanje vodama i civilnim zaštitama, i 14 općina u slivu rijeke Vrbas.

“Do kraja godine implementiraće se deset projekata smanjenja rizika od poplava u sedam općina čija je ukupna vrijednost oko 1,4 miliona KM uz 30% učešća jedinica lokalne samouprave” navela je Raduša Cupać, rukovodilac UNDP projekta.

Uz pomoć Projekta, koji se implementira od aprila 2015. godine, za općinu Bugojno je pripremljen i ustupljen na korištenje: paket digitalnih prostornih podataka, mape opasnosti i rizika od poplava sa GIS paketom, unaprjeđen sistem za uzbunjivanje i komunikaciju od poplava predajom 140 ručnih stanica, dvije (2) mobilne radio stanice i jednom (1) sirenom. Vrijednost pružene tehničke i stručne podrške je preko 90,000 KM.

Projekt „Integrisanje klimatskih promjena u smanjenje rizika od poplava u slivu Vrbasa“ ima za cilj da omogući BiH vlastima na svim nivoima da se prilagode rizicima od poplava kroz primjenu tehnologija koje bi omogućile ekonomske aktivnosti otporne na klimatske promjene.

UNDP UNDP širom svijeta

Nalazite se na... UNDP Bosnia and Herzegovina 
Kliknite na... UNDP globalno