MEG projekat pomaže sistemskom poboljšanju javnih vodnih usluga u BiH

Mon Sep 04 00:00:00 EDT 2017

Sistemsko regulisanje prava, obaveza i odgovornosti u oblasti vodosnabdijevanja, te odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda, predstavljaju velike izazove s kojima se suočavaju skoro sve općine i gradovi u Bosni i Hercegovini (BiH). Zbog toga je Projekat općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG), pokrenuo inicijativu za sistemsko rješavanje problema u oblasti javnih vodnih usluga, putem potpisivanja ugovora između lokalnih vlasti, kao osnivača, i komunalnih vodovodnih preduzeća. Inicijativa je pokrenuta u okviru MEG komponente koja je usmjerena na osiguranje održivosti, kvalitete i dostupnosti usluga u sektoru okoliša, a naročito u oblasti vodosnabdijevanja. Do sada je 11 partnerskih jedinica lokalne samouprave, u okviru MEG projekta, potpisalo ugovore o pružanju javnih komunalnih vodnih usluga sa vodovodnim preduzećima: Bihać, Bosanska Krupa, Cazin, Gradiška, Kalesija, Kostajnica, Kozarska Dubica, Prijedor, Sanski Most, Teslić i Žepče. Potpisivanjem ugovora jača se odgovornost i lokalnih vlasti i vodovodnih preduzeća u pružanju usluga vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda. Također, ugovori će pomoći i u rješavanju otvorenih pitanja koja se odnose na efikasnije upravljanje javnom imovinom i osiguranje sredstava za investiciono održavanje vodovodnih postrojenja i infrastrukture.

“Potpisivanje ovih ugovora je rezultat mjeseci predanog rada u okviru MEG projekta, i pokazuje spremnost lokalnih vlasti i vodovodnih preduzeća da zajednički rade na poboljšanju svih aspekata vodosnabdjevanja za svoje sugrađane,” rekao je Goran Štefatić, menadžer MEG projekta.

Sistemsko regulisanje pružanja javnih vodnih usluga omogućit će dugoročno poboljšanje usluga vodosnabdijevanja, održivo snabdijevanje građana kvalitetnom pitkom vodom, te osigurati zaštitu korisnika vodnih komunalnih usluga u općinama i gradovima. Redovno održavanje vodovodnog sistema i proširenje postojeće vodovodne mreže, uz smanjenje troškova i poboljšano vodosnabdijevanja, osigurat će građanima bolju kvalitetu vode za piće, uz optimalne troškove vodnih usluga.

Luka Jotanović, direktor preduzeća komunalnih djelatnosti “Rad” Teslić, istakao je značaj potpisivanja ugovora za uspostavu sistema kvalitetnog i održivog pružanja vodnih usluga kao komunalne djelatnosti od posebnog javnog interesa, naročito s aspekta regulisanja pitanja koja su važna za proširenje vodovodne mreže na području opštine Teslić: “Posebno ističem definisanje pitanja procedura formiranja i promjene cijena komunalnih usluga, pitanje subvencija potrošnje socijalno ugroženim kategorijama stanovništva, te pitanje kontrole kvaliteta pružanja usluga.”

MEG projekat pruža značajnu podršku vodovodnim preduzećima partnerskih općina i gradova, koja je, između ostalog, usmjerena na poboljšanje usluga vodosnabdijevanja za građane. Vodovodna preduzeća će, putem MEG projekta, nabaviti opremu za mjerenje i smanjenje gubitaka vode u sistemu, uređaje za detekciju kvarova, kao i softver za efikasnije poslovanje. Osigurat će i uvođenje nadzora nad izvorištima pitke vode, raditi na uređenju vodozahvatnih zona, te saniranju starih vodovodnih mreža. Jedan od ciljeva u okviru projekta je i podrška lokalnim vlastima da u svojim budžetima sistemski osiguraju subvencije za socijalno ugrožene porodice, koje nisu u mogućnosti platiti troškove vode. Tim porodicama će se subvencionirati dio troškova vodosnabdjevanja, u vrijednosti od tri kubna metra po članu domaćinstva, što je u skladu sa preporukama Svjetske zdravstvene organizacije.

 “Za nas je ovaj ugovor važan jer će doprinijeti boljoj organizaciji vodovodnog preduzeća; pristupićemo boljem planiranju u toj oblasti, izraditi metodologiju, broj zaposlenih će biti usklađen sa standardima, i smanjićemo količinu neoprihodovane vode za 50 procenata,”
rekao je Šuhret Fazlić, gradonačelnik Grada Bihaća, te istakao da će u budžetu za 2018. godinu biti osigurano subvencioniranje mjesečnih troškova vodosnabdijevanja za socijalno ugrožene građane.

U narednom periodu, u okviru MEG projekta, planirano je potpisivanje ugovora o pružanju javnih vodnih usluga i u ostalim partnerskim gradovima i općinama: Doboj, Gračanica, Gradačac, Prnjavor, Tešanj, Tuzla i Velika Kladuša. Pošto su relevantne procedure u vezi sa potpisivanjima ugovora već pokrenute, očekuje se da će svih 18 partnerskih jedinica lokalne samouprave, koje učestvuju u MEG projektu, do kraja godine sistemski regulisati pitanja vodosnabdijevanja, što bi građanima trebalo omogućiti redovno snabdijevanje kvalitetnom vodom za piće, uz optimizirane cijene vodnih usluga.

MEG projekt, koji finansira i podržava Vlada Švicarske, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH, pruža podršku lokalnim vlastima u unapređenju kvaliteta i dostupnosti javnih usluga i komunalne infrastrukture u 18 jedinica lokalne samouprave, te poboljšanju uslova života za najmanje 700.000 građana. U okviru projektnih aktivnosti, posebna pažnja je posvećena socijalno najugroženijim kategorijama stanovništva u BiH.

UNDP UNDP širom svijeta

Nalazite se na... UNDP Bosnia and Herzegovina 
Kliknite na... UNDP globalno