Projekt “Prvi poslovi” pomaže 320 nezaposlenih osoba u regiji Birač

Thu Jul 20 00:00:00 EDT 2017

Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini (BiH) i ambasada Holandije u BiH potpisali su sporazum za realizaciju projekta “Prvi poslovi”, vrijednog 655.000 dolara, koji će podržati 320 nezaposlenih osoba u regiji Birač, posebno žena i mladih, da dobiju svoje prve poslove. Projekt će podržati općine u regiji Birač - Bratunac, Milići, Srebrenica, Vlasenica i Zvornik u njihovim naporima da izgrade inkluzivno tržište rada.

“Ovaj projekat uvest će inovativne mjere za rješavanje problema zapošljavanja ranjivih i ugroženih osoba, i podsticati kreiranje inkluzivnijeg tržišta rada. Projekt će pomoći regiji Birač da održi inkluzivan ekonomski rast”, rekao je Sukhrob Khoshmukhamedov zamjenik rezidentne predstavnice UNDP-a u BiH.

“Projekat nastoji da ljudima ponudi bolju budućnost i pruži podsticaj mogućnostima zapošljavanja za stanovnike iz šireg regiona Srebrenice, a naročito mladih, žena i osoba iz ugroženih kategorija, i da im pomogne da dobiju svoje prvo radno iskustvo u jednoj od kompanija u regionu”, rekao je Jurriaan Kraak, Ambasador Holandije u BiH.

Regija Birač je dom za oko 115.500 ljudi, i kao i ostatak države ova regija je pogođena dugoročnom visokom stopom nezaposlenosti. U 2016. godini, UNDP BiH je proveo istraživanje ponude i potražnje radne snage u Bratuncu, Milićima i Srebrenici, koje je pokazalo da je ukupna stopa nezaposlenosti skoro 50% a prosječna stopa nezaposlenosti za osobe mlađe od 30 skoro 67%. Većina nezaposlenih osoba bili su dugoročno nezaposleni, bez radnog iskustva.

Cilj projekta “Prvi posao” je da pomogne osobama u regiji Birač koje se suočavaju s preprekama u pristupu tržištu rada i zapošljavanju. Koristi od projekta najviše će imati osobe koje su dugoročno nezaposlene i oni koje je teško dosegnuti korištenjem  standardnih politika aktivacije na tržištu rada. To uključuje dugoročno nezaposlene, nezaposlene žene iz ruralnih područja, te mlade koji se suočavaju s problemima pri prelazu iz škole na posao. Projekt će također podržati i osobe koje se suočavaju sa stigmom ili diskriminirajućim stavovima, kao što su osobe s invaliditetom i Romi. Istovremeno, projekt će istražiti potrebe i resurse ljudi iz socijalno ugroženih kategorija te im omogućiti pristup tržištima rada.

Projekt će također podržati institucije u regiji Birač, uključujući javne službe za zapošljavanje, centre za socijalni rad, predstavnike lokalnog privatnog sektora i lokalne vlasti u područjima s naročito izraženim problemima zapošljavanja. Organizacije civilnog društva, posebno one koje pružaju usluge za većinu ugroženih grupa u društvu, također su jedan od glavnih partnera i korisnika ovog projekta, kao što su i organizacije poslodavaca i radničke organizacije.

UNDP UNDP širom svijeta

Nalazite se na... UNDP Bosnia and Herzegovina 
Kliknite na... UNDP globalno