Povećanjem energetske efikasnosti 700 učenika i zaposlenika će imati bolje uslove boravka u osnovnoj školi “Hrasno”

Wed Jul 12 00:00:00 EDT 2017

Sukhrob Khoshmukhamedov, zamjenik rezidentne predstavnice UNDP-a u BiH, i Nedžad Koldžo, načelnik Općine Novo Sarajevo

Danas su Sukhrob Khoshmukhamedov, zamjenik rezidentne predstavnice UNDP-a u BiH, i Nedžad Koldžo, načelnik Općine Novo Sarajevo, potpisali Ugovor u vrijednosti od 460.000 KM o realizaciji projekta povećanja energetske efikasnosti na objektu osnovne škole „Hrasno“ u Sarajevu. 

Sukhrob Khoshmukhamedov, zamjenik rezidentne predstavnice UNDP-a je ovom prilikom naveo „Pored osiguranja boljih uslova za učenike i nastavnike osnove škole „Hrasno“ projekti energetske efikasnosti doprinose i drugim koristima za lokalnu zajednicu, koje se ogledaju kroz zapošljavanje domaće radne snage, smanjenje troškova javnih objekata i bolji kvalitet zraka. Kroz UNDP–ev projekt “Zeleni ekonomski razvoj”, koji finansiraju Vlada Švedske i entitetski fondovi za zaštitu okoliša, do sada je utopljeno 86 javnih objekata i kreirano preko 800 zelenih radnih mjesta u BiH“.

Na objektu osnovne škole “Hrasno“ izvršiće se popravak oštećene krovne konstrukcije uz postavljanje termoizolacije, zamjena fasadne stolarije, izrada termičke fasade i ugradnja termostatskih ventila. Nastavu u ovoj školi pohađa preko 700 učenika. 

U svom obraćanju općinski načelnik Nedžad Koldžo istakao je „Analizirajući stanje objekata osnovnih škola na području Općine Novo Sarajevo utvrđeno je da je objekat ove škole jedan od najstarijih. Općina je preuzela na sebe obavezu i izradila projektnu dokumentaciju i provela Energetski audit što je neophodno prilikom apliciranja na projekt UNDP-a „Zeleni ekonomski razvoj“ koji finansira Vlada Švedske“. 

Mjere povećanja energetske efikasnosti na osnovnoj školi “Hrasno” u Sarajevu će biti finansirane od strane Vlade Švedske, Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, Općine Novo Sarajevo i Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine.  Građevinske i mašinske radove povećanja energetske efikasnosti će implementirati Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u sklopu projekta “Zeleni ekonomski razvoj”.  

Od 2013. godine Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) realizuje petogodišnji projekt „Zeleni ekonomski razvoj“, koji finansiraju Vlada Švedske, Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine i Fond za zaštitu životne okoline i energetsku efikasnost Republike Srpske, u saradnji sa Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, entitetskim ministarstvima prostornog uređenja, kantonalnim ministarstvima, te drugim partnerima.

Projekt ima za cilj institucionalizaciju aktivnosti upravljanja energijom unutar zgrada javnog sektora, stvaranje uslova za investicije u projekte energetske efikasnosti i povećanje broja ”zelenih radnih mjesta“ kako bi se doprinijelo privrednom razvoju Bosne i Hercegovine.

 

UNDP UNDP širom svijeta

Nalazite se na... UNDP Bosnia and Herzegovina 
Kliknite na... UNDP globalno