Potpisani grantovi sa deset općina za saradnju sa dijasporom

Tue Jul 04 00:00:00 EDT 2017

Danas su u Sarajevu potpisani grantovi sa načelnicima deset općina koje su uključene u projekat „Uvrštavanje koncepta migracija i razvoja u relevantne politike i planove – Dijaspora za razvoj“. Općine Jajce, Ključ, Laktaši, Ljubuški, Maglaj, Nevesinje, Posušje, Prijedor, Sanski Most i Velika Kladuša su u svoje razvojne strategije uključile saradnju sa dijasporom kao jedan od važnih ciljeva, te će im ovi grantovi omogućiti realizaciju konkretnih projekata koji će doprinijeti boljoj saradnji sa dijasporom i razvoju lokalne zajednice. Neki od projekata uključuju kreiranje programa profesionalnog osposobljavanja za CNC operatera, medicinske timove za operacije jednjaka ili integrisanu poljoprivrednu proizvodnju za pristup EU tržištu.

„Potpisivanjem grantova između UNDP-a, koji sprovodi projekat sa deset lokalnih vlasti konkretno će se doprinijeti poboljšanju socio-ekonomskih prilika i perspektiva za žene i muškarce u ovim općinama, uključujući kreiranje novih radnih mjesta, povećanje prihoda, te uspostavljanje servisa/usluga za uključenje dijaspore u lokalni razvoj“, izjavila je Sezin Sinanoglu, rezidentna predstavnica UNDP-a BiH. 

Prema službenim procjenama, oko 2 miliona ljudi porijeklom iz BiH živi u oko 50 zemalja širom svijeta. Samo u Švicarskoj živi oko 60.000 ljudi porijeklom iz BiH, koji su i dalje vezani za svoje korijene. Prepoznavajući potencijale saradnje sa velikom zajednicom bh. dijaspore širom svijeta, ali i prepreke sa kojima se ona susreće, Vlada Švicarske podržava domaće institucije u nastojanjima da se veze i odnosi sa dijasporom poboljšaju.

„Kroz projekat Dijaspora za razvoj želimo ohrabriti dijasporu i njihove matične općine da zajednički rade na razvoju svoje lokalne zajednice. Članovi dijaspore se moraju osjećati dobrodošlima u domovini. Svima koji žele investirati, podijeliti znanje, lična i profesionalna iskustva, veze i mreže treba omogućiti da to i učine“, izjavila je ovom prilikom direktorica za saradnju pri Ambasadi Švicarske u BiH Barbara Dätwyler Scheuer. 

Projekat Migracije i razvoj podržava i financira Vlada Švicarske, a usmjeren je na unapređenje saradnje sa dijasporom, uvažavajući pri tom uzajamne potrebe, i adekvatno usmjeravanje potencijala, iskustava, znanja, vještina i investicija iz dijaspore. Partneri u projektu su Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, Ministarstvo inostranih poslova BiH, 15 općina širom zemlje, te Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) i Međunarodna organizacija za migracije (IOM) u BiH.

UNDP UNDP širom svijeta

Nalazite se na... UNDP Bosnia and Herzegovina 
Kliknite na... UNDP globalno