U sedam opština počinje realizacija 10 projekata smanjenja rizika od poplava

Tue Jul 04 00:00:00 EDT 2017

Goran Borojevic, načelnik opstine Kneževo

UNDP-jev projekat „Integrisanje klimatskih promjena u smanjenje rizika od poplava u slivu rijeke Vrbas“ otpočeo je potpisivanje Ugovora o sufinansiranju sa načelnicima sedam opština sliva rijeke Vrbas u kojima će biti realizovano 10 projekta čiji je cilj smanjenje rizika od poplava. Odabrani projekti će se fokusirati na uređenje vodotoka rijeka, čišćenje i uređenje kanala i korita rijeka, regulisanje vodotoka ili postavljanje obaloutvrda. Ugovori o sufinansiranju su potpisani sa načelnicima opština Kneževo i Kotor Varoš, a u narednim danima biće potpisani sa gradom Banja Luka te opštinama Bugojno, Laktaši, Gornji Vakuf- Uskoplje i Srbac. Nakon potpisivanja Ugovora biće raspisani Javni pozivi za izradu projektne dokumentacije i izvođenje radova kako bi se radovi okončali u građevinskoj sezoni 2017.

Radovi će se izvoditi u sklopu UNDP-vog projekta, finansiranog od strane Globalnog fonda za okoliš (GEF), a koji se realizuje u saradnji sa Ministarstvom spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Ministarstvom za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS, entitetskim ministarstvima nadležnim za upravljanje vodama i civilnim zaštitama, te 14* opština u slivu rijeke Vrbas. 

Raduška Cupać rukovodilac UNDP projekata je navela “Svaka od opština će sufinansirati aktivnosti u iznosu od 30%, a realizacija mjera smanjenja rizika od poplava će doprinijeti prevenciji kako bi se zaštitili stanovnici i infrastruktura u ovih sedam opština. Očekujemo da će radovi biti okončani u narednih pet mjeseci.”

UNDP-jev projekt „Integrisanje klimatskih promjena u smanjenje rizika od poplava u slivu rijeke Vrbas“ ima za cilj da omogući BiH vlastima na svim nivoima da se prilagode rizicima od poplava kroz primjenu tehnologija koje bi omogućile ekonomske aktivnosti otporne na klimatske promjene.

*Gradiška, Srbac, Laktaši, Banja Luka, Čelinac, Kotor Varoš, Kneževo, Mrkonjić Grad, Jezero, Jajce, Šipovo, Donji Vakuf, Bugojno, Gornji Vakuf

UNDP UNDP širom svijeta

Nalazite se na... UNDP Bosnia and Herzegovina 
Kliknite na... UNDP globalno