UNDP BiH i Vanjskotrgovinska komora BiH podržavaju razvoj drvne industrije u BiH

Thu Jun 15 00:00:00 EDT 2017

Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini (BiH) i Vanjskotrgovinska komora (VTK) BiH potpisali su Memorandum o razumijevanju s ciljem pružanja podrške razvoju drvne industrije kao najjačeg izvozno-orijentiranog sektora u BiH. Na osnovu analize lanaca vrijednosti, koju je pripremio UNDP BiH, drvna industrija je prepoznata kao jedan od najvažnijih ekonomskih sektora u BiH. Ukupni izvoz drvnih proizvoda u 2016. godini iznosio je 1.188.865.450 KM, što je porast za 12% u odnosu na 2015. godinu. Drvni sektor je jedini proizvodni sektor sa višestrukim pozitivnim vanjskotrgovinskim bilansom (361% u 2016. godini). Drvni sektor zapošljava gotovo 30.000 ljudi u BiH.

BiH je država sa najvećim udjelom šuma i najvećom raznolikošću tipova šuma na zapadnom Balkanu. Šume su jedan od najvažnijih prirodnih resursa u državi. Prema posljednjim podacima, šume i šumska zemljišta u BiH obuhvataju površinu od 3.231.500 hektara, što predstavlja 63% ukupne površine zemlje, a nivo kvaliteta drveta je među najvišim u Evropi. Da bi se iskoristili ti prirodni resursi, održao rast te stvorile nove prilike za drvno-prerađivačke kompanije u BiH, vlasti u BiH su pokrenule konkretne aktivnosti za izradu „Strategije za rast izvoza i razvoja drvno-prerađivačke industrije u BiH, za period od 2018. do 2022. godine“. U okviru sporazuma, UNDP BiH će podržati VTK BiH u provođenju analize i izradi strategije za drvni sektor u BiH, u skladu sa najnovijim trendovima u industriji. Ta strategija će pružiti smjernice za povećanje konkurentnosti BiH kompanija, te ustanoviti slabosti koje sprečavaju dalji razvoj drvne industrije u zemlji.

 „Drvna industrija je jedna od najperspektivnijih grana industrije Bosne i Hercegovine i ostvareni izvoz uglavnom je rezultat izvanrednih napora kompanija, ali nema adekvatnu podršku od strane nadležnih ministarstava i institucija. Nadamo se da će Strategija rasta i unapređenja izvoza drvne industrije BiH definisati ciljeve, konkretne mjere i aktivnosti koje je neophodno preduzeti kako bi se omogućio veći rast i razvoj drvne industrije, sigurnije snabdijevanje sirovinom, promjena strukture izvoza u pravcu višeg stepena finalizacije i obezbjeđenje potrebne stručne radne snage“, rekao je Ahmet Egrlić, predsjednik VTK BiH.

„Potpisivanjem Memoranduma o razumijevaju i saradnjom sa Vanjskotrgovinskom komorom u BiH,  UNDP BiH pruža dalju podršku drvnoj industriji, kao izvozno orijentiranom sektoru koji značajno doprinosi ekonomskom razvoju Bosne i Hercegovine“, rekao je Sukhrob Khoshmukhamedov,  zamjenik rezidentne predstavnice UNDP-a u BiH.

Tehnička podrška za VTK BiH će biti osigurana putem dva UNDP projekta: „Projekta općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja“ (MEG) i projekta „Lokalni integrisani razvoj“ (LIR).  Osim toga, UNDP je uključio drvni sektor kao prioritetni sektor za finansiranje koje se provodi sa Federalnim ministarstvom razvoja, poduzetništva i obrta. Takođe, LIR projekt je podržao i pet malih i srednjih poduzeća u drvnom sektoru kako bi se povećala njihova konkurentnost u proizvodnji namještaja.

UNDP UNDP širom svijeta

Nalazite se na... UNDP Bosnia and Herzegovina 
Kliknite na... UNDP globalno