MEG projekat: poboljšanje usluga vodosnabdijevanja za više od 60.000 građana u Kalesiji i Žepču

Tue Jun 06 00:00:00 EDT 2017

Potpisivanje ugovora o pružanju javnih komunalnih usluga u Kalesiji i Žepču

U okviru Projekta općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG) koji finansira i podržava Vlada Švicarske, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini (BiH), potpisani su prvi ugovori o pružanju javnih komunalnih usluga između općine i komunalnih preduzeća u Kalesiji i Žepču. Potpisivanjem ugovora prvi put su sistemski regulisana prava, obaveze i odgovornosti općinskih organa i komunalnih preduzeća u oblasti vodosnabdijevanja, te prečišćavanja i odvoda otpadnih voda, čime se poboljšava kvalitet javnih vodnih usluga za više od 60.000 građana koji žive u ovim općinama.

“Ugovori o pružanju javnih komunalnih usluga doprinijet će jačanju odgovornosti lokalnih vlasti i komunalnih preduzeća koje se odnose na pružanje usluga vodosnabdijevanja i otpadnih voda. Ti ugovori će pomoći i jedinicama lokalne samouprave i vodovodnim komunalnim preduzećima da odgovore na niz izazova, posebno one koje se odnose na ograničenu efikasnost upravljanja imovinom i nedostatak sredstava za investiciono održavanje”, rekla je Regula Babler, savjetnica za lokalnu upravu pri Ambasadi Švicarske u BiH.

“Ti ugovori će u dužem periodu omogućiti održivo snabdijevanje građana kvalitetnom pitkom vodom putem redovnog održavanja vodovodnog sistema, smanjenje troškova, poboljšanje pouzdanosti i proširenje postojeće vodovodne mreže. Takođe, ugovori će osigurati zaštitu potrošača, koji će dugoročno imati bolju kvalitetu vode za piće i optimalnije troškove usluga vodosnabdijevanja”, rekao je Goran Štefatić, menadžer MEG projekta.

U općini Kalesija, MEG projekat će omogućiti nabavku opreme za mjerenje i smanjenje gubitaka vode u sistemu, što će značajno doprinijeti poboljšanju sistema vodosnabdijevanja za građane. Načelnik općine Kalesija, Sead Džafić, naveo je da oprema i sredstva koje će dobiti u okviru MEG projekta predstavljaju i obavezu koju trebaju ispuniti, te istakao da se to posebno odnosi na subvencioniranje socijalne kategorije građana koja ne mogu platiti vodu: “To je naša obaveza i mi ćemo to da ispoštujemo.”, rekao je on. Direktor JP “Vodovod i kanalizacija” iz Kalesije, Senaid Sinanović, istakao je da potpisivanje ugovora puno znači za poboljšanja vodosnabdijevanja, te izrazio uvjerenje da će građani u narednom periodu imati priliku da osjete poboljšanje usluga snadbijevanja vodom.

Načelnik općine Žepče Mato Zovko, istakao je da će općina nastojati na što bolji način uložiti novčana sredstva odobrena u okviru MEG projekta, kao i vlastita sredstva, koja su namijenjena za uvođenje nadzora nad izvorištima pitke vode, uređenje vodozahvatnih zona, nabavke uređaja za detekciju kvarova, te saniranje stare vodovodne mreže. U okviru MEG projektnih aktivnosti u Žepču, cilj je smanjiti gubitke u vodosnabdijevanju, uvesti novu metodologiju naplate usluga, uspostaviti funkcionalan fond za održavanje, te nabaviti i novi finansijsko-računovodstveni softver koji će omogućiti efikasnije poslovanje komunalnog preduzeća. Planirano je i osigurati subvencije za socijalno ugrožene porodice, kojima će se subvencionirati dio troškova vode.

MEG projekt pruža podršku lokalnim vlastima u unapređenju kvaliteta i dostupnosti javnih usluga i komunalne infrastrukture, te poboljšanje uslova života za najmanje 700.000 građana, a posebna pažnja posvećena je socijalno najugroženijim kategorijama stanovništva.   

UNDP UNDP širom svijeta

Nalazite se na... UNDP Bosnia and Herzegovina 
Kliknite na... UNDP globalno