Studijska posjeta Bursi (Turska): Prenos znanja i uspostava centra za praktičnu obuku radne snage u Sjevernoj Bosni

Tue May 30 00:00:00 EDT 2017

Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH), u saradnji sa UNDP Centrom za razvoj privatnog sektora u Istanbulu (UNDP IICPSD) i Turskom razvojnom agencijom (TIKA) organizovali su studijsku posjetu Turskoj za 12 predstavnika privatnog sektora i javne uprave iz Općine Gradačac, predvođene načelnikom općine Edisom Dervišagićem. Posjetioci iz BiH susreli su se sa predstavnicima Obrazovne fondacije Trgovačke i industrijske komore Burse (BUTGEM), najbitnijeg centra za praktičnu obuku kadrova u Turskoj. Cilj studijske posjete bio je da se djelatnici iz javnog i privatnog sektora, primarno iz oblasti autometalne industrije, upoznaju sa modelom rada BUTGEM-a, kako bi iskustva iz Turske pokušali prenijeti u BiH sa namjerom da se prema viđenom modelu sličan centar osnuje i u Gradačcu. Takav  centar bi pružao praktičnu obuku radne snage u specijalnostima koje su deficitarne i tražene od strane privatnog sektora.

Studijska posjeta predstavlja nastavak saradnje UNDP-a i BUTGEM-a, organizacije koja se više od dvadeset godina bavi kvalifikacijom i dokvalifikacijom radne snage u skladu sa  potrebama privatnog sektora, posebno u oblastima autometalne i tekstilne industrije. BUTGEM centar nastao je kao potreba da se nadomjesti nedostatak praktičnog iskustva radne snage u navedenim oblastima, koje se ne nudi kroz formalno obrazovanje. BUTGEM je trenutno najveći centar ove vrste u Turskoj i kroz njega godišnje prođe oko 2.500 polaznika, od kojih 80% pronalazi zaposlenje nakon završenih obuka. Posebno interesantan elemenat posjete BUTGEM-u bio je upoznavanje sa tehničkom školom za djecu predškolskog i školskog uzrasta, u kojoj se djeca u najmlađoj dobi uče osnovama tehničkog obrazovanja, što je potrebno i u našoj zemlji.

Posjeta je upriličena u okviru projekta koji implementira UNDP BiH, u saradnji sa UNDP IICPSD, a koji finansijski podržava TIKA. Kao sljedeći korak u okviru istog projekta, predviđeno je da u periodu od septembra do novembra tekuće godine, 12 radnika i 5 instruktora bude obučeno u BUTGEM-u na specifičnim programima rada CNC mašina, nakon čega će stečeno iskustvo i sistem obuke početi primjenjivati u BiH. To će biti prvi korak u konkretnom radu pomenutog centra za obuku, a vremenom će se, prema BUTGEM modelu, formirati i novi vidovi obuke, prema zahtjevima tržišta. Postepenim rastom i širenjem djelovanja centar iz Gradačca bi svoje usluge pružao i na širem podučju Sjeverne Bosne, a kasnije i u cijeloj zemlji.

UNDP UNDP širom svijeta

Nalazite se na... UNDP Bosnia and Herzegovina 
Kliknite na... UNDP globalno