Razmjena iskustava o razvoju sektora drvne biomase i obnovljivih izvora energije

Mon May 29 00:00:00 EDT 2017

Michal Kaplan direktor Češke razvojne agencije

Projekt Razvojnog programa Ujedninjenih nacija (UNDP) „Zapošljavanje i sigurno snabdijevanje energijom korištenjem biomase“, finansiran od strane Češke razvojne agencije, organizovao je za predstavnike nadležnih  ministarstava i privrednih komora studijsku posjetu Republici Češkoj u periodu od 23. do 25.05.2017 godine.


Cilj posjete je bilo unaprjeđenje znanja BiH predstavnika i razmjena iskustava sa Češkim stručnjacima i državnim službenicima o procesu pridruživanja Republike Češke Evropskoj uniji i uticaju ovog procesa na razvoj sektora drvne biomase.  BiH predstavnici su imali priliku diskutovati o obnovljivim izvorima energije i drvnoj biomasi sa donosiocima odluka i stručnjacima iz Češke razvojne agencije, Državnog fonda za životnu sredinu, Ministarstvom životne sredine, Ministarstvom industrije i trgovine i Fakultetom za šumarstvo i drvnu industriju Univerziteta prirodnih nauka Republike Češke.

Michal Kaplan, direktor Češke razvojne agencije, istakao je „Bosna i Hercegovina je prioritet Češke razvojne agencije po pitanju korištenja drvne biomase i razvoja sektora obnovljivih izvora energije”.

Predstavnici općine Měňany podijelili su njihova iskustva vezana za izgradnju i funkcionisanje sistema daljinskog grijanja na drvnu biomasu, lancem snabdijevanja drvnom biomasom te finansijskim pokazateljima vezanim za ovaj sistem daljinskog grijanja.  Ovoj općini je dodijeljena nagrada „E.ON ENERGY GLOBE AWARD ČR“ za projekt „Daljinsko grijanje na drvnu biomasu“ 2008. godine. Ovo je najpoznatija nagrada za zaštitu okoliša u svijetu i dodjeljuje se ispred pojedinačnih država u sklopu „The Energy Globe Award“.

Gđa Biljana Trivanović, šef Odsjeka za sekundarnu energiju i projekte Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, naglasila je „Bosna i Hercegovina je u martu 2016. godine usvojila Akcioni plan za obnovljivu energiju kako bi se ispunile sve obaveze propisane Ugovorom o Energetskoj zajednici odnosno postizanje učešća obnovljivih izvora energije u energetskom bilansu BiH u iznosu od 40%.  Prilikom definisanja ovog cilja, uvidjeli smo da nema dovoljno podataka i da postoji potreba da se unaprijedi segment drvne biomase kako bismo mogli zakonski i kroz implementaciju infrastrukturnih projekata definisati ovaj sektor u BiH.  Zahvaljujući ovom UNDP-vom projektu, unaprijedićemo sektor drvne biomase kao i sam proces ispunjavanja obaveza BiH kroz implementaciju Akcionog plana obzirom da paralelno sa donatorima pokušavamo da uvedemo sistem monitoringa implementacije Akcionog plana“.

Projekt „Zapošljavanje i sigurno snabdijevanje energijom korištenjem biomase“ ima za cilj da doprinese poboljšanju životnog standarda stanovništva poticanjem eksploatacije i korištenja drvne biomase kroz strateško djelovanje, uspostavljanje tržišnog lanca vrijednosti i podizanje nivoa svijesti građana o prednostima korištenja ovog energenta kako bi se dugoročno smanjile emisije CO2.

UNDP UNDP širom svijeta

Nalazite se na... UNDP Bosnia and Herzegovina 
Kliknite na... UNDP globalno