Mreža kantonalnih praktičara doprinosi planiranju i upravljanju razvojem u FBiH

Fri May 12 00:00:00 EDT 2017

Mreža kantonalnih praktičara značajno doprinosi provođenju strateškog pristupa u planiranju i upravljanju razvojem, te realizaciji razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine (BiH), što je istaknuto i na trodnevnom skupu u Orašju na kojem su učestvovali  praktičari iz svih kantona u Federaciji BiH. Mreža kantonalnih praktičara predstavlja inicijativu koju je pokrenuo Federalni zavod za programiranje razvoja, uz podršku Projekta integrisanog lokalnog razvoja (ILDP). Na četvrtom skupu ove mreže, koji je održan od 10. od 12. maja, učestvovali su i predstavnici Ministarstva pravde Federacije BiH, Federalnog zavoda za programiranje razvoja, premijeri  Posavskog i Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, te Ambasade Švicarske u BiH i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH).

“Cilj ovog skupa je razmjena dobrih praksi, znanja i iskustava među kantonalnim praktičarima, posebno u oblasti izrade strateških dokumenata i realizacije projekata”, rekla je Aida Laković Hošo, voditeljica ILDP projekta.

Premijer Posavskog kantona Marijan Klaić istakao je da će zajedničkom razmjenom iskustava kantoni steći nove vizije za što bolji i brži razvoj, što bi trebalo doprinijeti realiziranju što učinkovitijih razvojnih projekata na prostoru Federacije BiH. Predstavnici 9 kantona su imali priliku i obići lokacije na prostoru Općine Orašje u kojima je uspješno realizirano nekoliko razvojnih projekata, uključujući i posjetu poslovnoj zoni Dusine i firmi Temax, te vidjeti novi Kulturno-sportski centar Orašje kao primjer multipartnerskog projekta.

U okviru skupa organizovan je i posjet  Vukovaru gdje su članovi Mreže kantonalnih praktičara imali priliku da se upoznaju sa razvojnim iskustvima Vukovarsko-srijemske županije. Prezentirana su dobra iskustva i naučene lekcije o strateškom planiranju i ulozi županijskih razvojnih agencija, te uloga županija u EU procesima i politika podrške područjima od posebne državne skrbi. Predstavljeni su i primjeri uspješnih razvojnih projekata, a upriličen je i  posjet Poslovno-inovacijskom centru BIC Vukovar koji je finansiran bespovratnim EU sredstvima iz Evropskog fonda za regionalni razvoj.

Na skupu je razmatrano i provođenje Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji BiH, koji je usvojen u aprilu ove godine. Predstavljeno je kako se ovim Zakonom regulira način donošenja strateških dokumenata i utvrđivanje i realizacija razvojnih prioriteta na federalnom i kantonalnim nivoima, te u opštinama i gradovima. Na kraju skupa diskutovano je o procesu upravljanja razvojem u kantonima i Federaciji BiH, i ulozi Mreže praktičara u tim procesima, te istaknuto da su do sada svih 10 kantona u Federaciji BiH usvojili razvojne strategije.  

Projekat integriranog lokalnog razvoja (ILDP) podržava Vlada Švicarske a provodi UNDP u BiH.

 

UNDP UNDP širom svijeta

Nalazite se na... UNDP Bosnia and Herzegovina 
Kliknite na... UNDP globalno