Unaprijeđena sigurnost građana: uništeno 2.315 komada malog oružja i lakog naoružanja

Sat Apr 29 00:00:00 EDT 2017

Uništavanje 2.315 komada malog oružja i lakog naoružanja u topionici Jelšingrad u Banja Luci

Vlasti u Bosni i Hercegovini su organizovale uništavanje 2.315 komada malog oružja i lakog naoružanja (SALW) i 3.344 dijelova i komponenti ovog oružja u subotu, 29. aprila 2017. godine, u topionici Jelšingrad u Banja Luci. Preciznije, ova aktivnost koja je finansirana od Evropske unije i podržana od UNDP SEESAC-a i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH), omogućila je uništenje 996 komada dugih i 1.319 komada kratkih cijevi.  

Uništeno vatreno oružje i komponente ovog oružja su konfiskovane of strane policijskih agencija u Bosni i Hercegovini u sklopu njihovih aktivnosti provedbe zakona. Uništavanje je organizovano od strane četiri policijske agencije u Bosni i Hercegovini i u saradnji sa Koordinacionim odborom za kontrolu malog oružja i lakog naoružanja u Bosni i Hercegovini.

Bosna i Hercegovina je u okviru pristupa "Umjetnost za mir" uništila 1.008 komada SALW-a 9. jula 2016. godine, u sklopu obilježavanja Međunarodnog dana uništavanja oružja.

Finansiran od Evropske unije, SEESAC će implementirati niz aktivnosti u regionu doprinoseći sprečavanju proliferacije i kontroli SALW-a u periodu 2017-2019, kroz Odluku Vijeća Evrope (CFSP) 2016/2356.

Jedan od načina smanjenja rizika od proliferacije SALW-a je smanjenje značajnih zaliha naoružanja i municije u jugoistočnoj Evropi. Imajući ovo u vidu, podrška vlastima u jugoistočnoj Evropi da unište svoje viškove naoružanja, konfiskovani SALW i pripadajuću municiju je ključna komponenta SEESAC-ovog projekta.

Od 2002. godine, SEESAC je pomogao uništavanje 300.000 komada malog oružja na području jugoistočne Evrope.

Za više informacija

gdin. Vedad Pinjo
Koordinator za razvoj kapaciteta
UNDP BiH
Tel. (+387) 33 293 449
vedad.pinjo@undp.org

ili

gđa. Monika Lajhner
Oficir za komunikacije
UNDP SEESAC
Mob: + 381 62 105 25 80
monika.lajhner@undp.org

UNDP UNDP širom svijeta

Nalazite se na... UNDP Bosnia and Herzegovina 
Kliknite na... UNDP globalno