Preventivnim mjerama do smanjenja rizika od poplava u opštini Brod

Thu Apr 27 00:00:00 EDT 2017

Danas je Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), u sklopu projekta “Inicijativa za smanjenja rizika od katastrofa”, u saradnji sa Opštinom Brod, Ministarstvom sigurnosti BiH, Oružanim snagama BiH i EUFOR-om započeo radove na sanaciji i revitalizaciji Glavnog kanala broj 2 za odvodnju površinskih voda na području opštine Brod.  Sanacija ovog kanala, u dužini od 8.700 metara, doprinijet će zaštiti stanovnika, naselja Kolibe Donje, Sijekovac i Kričanovo, i poljoprivrednog zemljišta od direktnih poplava.

Pripadnici Oružanih snaga BiH će obavljati radove, a UNDP će vršiti stručni tehnički nadzor i upravljati projektom. Opština Brod je obezbijedila sredstva u iznosu od 55.000,00 KM koja će biti iskorištena za nabavku goriva i maziva za radove.  

“Zajedničkim djelovanjem sa našim dugogodišnjim partnerima radimo na uvođenju preventivnih mjera od katastrofa na području opštine Brod. Da bi smo se izborili sa katastrofama, moramo djelovati preventivno i inovativno izgradnjom  novih partnerstva poput ovog. Nadamo se da ćemo ovim primjerom potaknuti slične i nove inicijative u Bosni i Hercegovini na realizaciji preventivnih mjera sa ciljem zaštite građana, imovine i privrede od katastrofa.” istakla je Aida Hadžić-Hurem, UNDP rukovodilac projekta.

Načelnik Opštine Brod Ilija Jovičić istakao je veliku zahvalnost UNDP-u na razumijevanju i podršci projektu čišćenja kanalske mreže što je za opštinu prioritet.

„Završetkom ovog posla dobrim dijelom će biti smanjen rizik od poplava kojem je opština izložena upravo zbog zapuštenih odvodnih kanala“ rekao je Jovičić. 

Ovaj kanal je dio sistema koji štiti cijelu opštinu Brod od površinskih voda tako što prikuplja poplavne vode i mrežom odvodnih kanala ispušta ih na pogodnim lokacijama u rijeku Savu.

Aktivnosti na prevenciji od katastrofa su nastavak odlične saradnje UNDP-a sa Oružanim snagama BiH koje kontinuirano pružaju podršku građanima u oblasti prevencije i oporavka od poplava i drugih katastrofa koje su u proteklom periodu pogodile BiH. Od 2013. godine, UNDP projekt “Inicijativa za smanjenja rizika od katastrofa” ima za cilj podržati napore na unapređenju okvira za upravljanje rizicima od katastrofa s posebnom fokusom na jačanje otpornost lokalnih zajednica koje su najdirektnije pogođene katastrofama i klimatskim rizicima.

UNDP UNDP širom svijeta

Nalazite se na... UNDP Bosnia and Herzegovina 
Kliknite na... UNDP globalno