LIR projekat: informativni sastanci o učešću u Start-up programu

Mon Apr 24 00:00:00 EDT 2017

Projekat „Lokalni integrisani razvoj“ (LIR), u periodu od 25. do 28.  aprila, organizuje seriju informativnih sastanaka sa zainteresiranim osobama na kojim će biti prezentiran javni poziv za za učešće u programu za razvoj preduzetništva i podršku osnivanju preduzeća (Start-up).

Na javni poziv za učešće u programu za razvoj poduzetništva i podršku u osnivanju preduzeća, u okviru projekta LIR, mogu se prijaviti zainteresovana fizička lica sa područja sljedećih jedinica lokalne samouprave: Banja Luka, Bijeljina, Čelinac, Doboj, Domaljevac-Šamac, Foča, Goražde, Gradiška, Konjic, Maglaj, Modriča, Mostar, Novi Grad, Odžak, Orašje, Prijedor, Srebrenik, Šamac, Tuzla, Vareš, Žepče i Živinice. Planirani  program podrške uključuje:
•    Specijalistički višednevni trening (do 40 polaznika);
•    Bespovratnu finansijsku podršku za realizaciju do 5 najbolje ocijenjenih biznis planova;
•    Mentorsku podršku i praćenje tokom prve godine poslovanja.
Krajnji rok za podnošenje prijava za javni poziv je petak, 5. maj 2017. godine do 17:00 sati.

Datumi, termini i lokacije održavanja prezentacija Start-up programa:

Utorak, 25. april, 2017. godine
•    Živinice, Velika sala Općinskog vijeća Živinice, u 09:30 h
•    Tuzla, JU Međunarodna galerija portreta Tuzla, u 12:00 h
•    Srebrenik, Biznis centar Srebrenik, u 14:00 h
•    Doboj, restoran Harizma, utorak, u 09:00 h
•    Modriča, sala Skupštine opštine, u 12:00 h
•    Foča, DPO sala, u 09:00 h
•    Goražde, Biznis centar, u 11:00 h

Srijeda, 26. april, 2017. godine
•    Maglaj, Dom kulture “Edhem Mulabdić” Maglaj, u 13:00 h
•    Žepče, Sala Općinskog vijeća Žepče, u 15:00 h
•    Bijeljina, sala Skupštine grada, u 11:00 h
•    Konjic, Sala Općinskog vijeća,Općina Konjic, u 09:00 h
•    Mostar, SPARK Business park, u 15:00
•    Novi Grad,  Opština Novi Grad (sala Skupštine opštine), u 11h
•    Prijedor, Agencija za ekonomski razvoj “Preda-PD“, u 14 h

•   Šamac, mala sala hotela „Plaža“ u 14 h


Četvrtak. 27. april,2017. godine
•    Vareš, Velika sala Općine Vareš,. u 09:00 h
•    Gradiška, Opština Gradiška (sala broj 47), četvrtak, u 10 h
•    Banja Luka, Područna privredna komora Banja Luka, u 14 h

Petak, 28. april, 2017. godine
•    Čelinac, Opština Čelinac (mala sala),u 10 h.

Javni poziv za za učešće u programu za razvoj preduzetništva i podršku osnivanju preduzeća (Start-up), objavljen je u okviru LIR projekta, koji predstavlja trogodišnju inicijativu (2016-2018.), koju primarno finansira Evropska unija (EU), a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH), u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Ministarstvom razvoja, poduzetništva i obrta Federacije Bosne i Hercegovine, Ministarstvom uprave i lokalne samouprave Republike Srpske i dva entitetska saveza opština i gradova. Projekat LIR se implementira u 21 partnerskoj jedinici lokalne samouprave u BiH, i ima za cilj podizanje životnog standarda i povećanje socijalne kohezije u BiH putem inkluzivnog održivog socioekonomskog razvoja. U okviru komponente za ekonomski oporavak, LIR projekat će direktno podržati privatni sektor te potencijalne investitore kako bi se povećala cjelokupna ekonomska aktivnost u lokalnim zajednicama, osigurao ekonomski rast kroz produktivnije lance vrijednosti, te stvorila nova radna mjesta i prihodi. Također, projektom se predviđa pomoć i za dugoročno nezaposlene i socijalno isključene kategorija stanovništva, a posebno povratnike, interno i dugotrajno nezaposlene osobe.

 

UNDP UNDP širom svijeta

Nalazite se na... UNDP Bosnia and Herzegovina 
Kliknite na... UNDP globalno