Poziv za podnošenje prijava jedinica lokalne samouprave u BiH za učešće u implementaciji ILDP III projekta

Fri Apr 21 00:00:00 EDT 2017

Projekat integriranog lokalnog razvoja (ILDP) III, kojeg podržavaju Vlada Švicarske i Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH),  poziva jedinice lokalne samouprave (JLS) u Bosni i Hercegovini (BiH) da se prijave za učešće u implementaciji ovog projekta.

Projekat integriranog lokalnog razvoja (ILDP), čija će se treća faza implementirati u periodu od 2017. do sredine 2021. godine, je partnerska inicijativa koju primarno finansira Švicarska  vlada, a implementira UNDP u BiH. Treća faza Projekta ima za cilj afirmaciju i konsolidaciju stečenih znanja i sistema za upravljanje razvojem, od lokalnog, preko kantonalnog do entitetskog nivoa. U tom smislu, Projekat namjerava raditi sa približno 30 jedinice lokalne samouprave, 10 kantona i relevantnim entitetskim partnerima te Brčko distriktom na uspostavi održivog i koherentnog sistema za upravljanje lokalnim razvojem, uz obezbjeđivanje poticajnih finansijskih mehanizama za finansiranje lokalnih i kantonalnih strateških prioriteta.

Putem ovog poziva na podnošenje prijava, ILDP će odabrati 10 partnerskih jedinica lokalne samouprave u BiH kojima će se pružiti tehnička podrška za izradu lokalnih integriranih razvojnih strategija i uvođenje sistemskih procesa za upravljanje lokalnim razvojem.  


Način podnošenja prijave

Pozivaju se sve zainteresirane jedinice lokalne samouprave u BiH, koje zadovoljavaju preduslove poziva, da učestvuju u otvorenom i konkurentnom procesu odabira partnerskih jedinica lokalne samouprave za projekat ILDP.
Mole se jedinice lokalne samouprave, koje se prijavljuju na poziv, da dostave sve obavezne dokumente za prijavu, onako kako je to pojedinačno naglašeno u Smjernicama za podnosioce prijava. Jedinice lokalne samouprave svoje prijave na učešće i dodatne dokumente treba da dostave u jednom štampanom primjerku i jednom primjerku u elektronskoj formi (CD ili USB), putem preporučene pošte, privatne poštanske usluge ili lično na slijedeću adresu:

Razvojni program Ujedinjenih naroda u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH)
„Projekat integriranog lokalnog razvoja“ (ILDP III)  
UN House
Zmaja od Bosne bb
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina


 Sve prijave za učešće, u skladu sa ovim Pozivom i pripadajućim Smjernicama, trebaju biti dostavljene najkasnije do 22. maja 2017. godine (ponedeljak), do 17:00 sati. Prijave na učešće podnešene na druge načine (npr. faks ili email) neće biti uzete u razmatranje.

Otvoreni dani, tokom tokom kojih će zainteresirani moći dobiti dodatne informacije i pojašnjenja vezana za uslove poziva, će biti organizovani na tri lokacije i to:
1.    Travnik, Zgrada Vlade SBK  (Stanična 43), 8.5.2017. od 12:00-14:00 sati
2.    Mostar, UNDP regionalni ured Mostar (Bulevar narodne revolucije 19), 10.5.2017. od 12:00-14:00 sati
3.    Istočna Ilidža, Zgrada Opštine Istočna Ilidža (Vojvode Rаdomirа Putnikа 2), 11.5.2017. od 12:00-14:00 sati

Dodatne informacije i elektronske verzije Smjernica, te pripadajućih prijavnih dokumenata, su takođe dostupne na sljedećim web adresama: www.sogfbih.ba        i    www.alvrs.com