LIR projekat: Javni konkurs - Grant shema od 2 miliona KM za jačanje konkurentnosti MSP-a

Wed Apr 12 00:00:00 EDT 2017

Projekat Lokalnog integriranog razvoja (LIR), koji primarno finansira Evropska unija, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH) podržava grant shemu za jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća (MSP), koju realizuje Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta (FMRPO). Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta raspisalo je  javni konkurs za odabir korisnika grant sheme - "Jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća" za 2017. godinu, a sredstva za realizaciju grant sheme osigurale su Vlada Federacije BiH (FBiH), kao i Evropska unija, putem LIR projekta. Ukupan iznos sredstava za finansiranje grant sheme iznosi do dva miliona KM, od čega FMRPO finansira do 1.550.000 KM, dok Evropska unija finansira do 450.000 KM.

Projekat LIR je trogodišnja inicijativa (2016-2018.), koju primarno finansira Evropska unija, a provodi UNDP BiH, u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Ministarstvom razvoja, poduzetništva i obrta Federacije Bosne i Hercegovine, Ministarstvom uprave i lokalne samouprave Republike Srpske i dva entitetska saveza opština i gradova. Projekat se implementira u 21 partnerskoj jedinici lokalne samouprave u BiH.

Projekat LIR ima za cilj podizanje životnog standarda i povećanje socijalne kohezije u BiH putem inkluzivnog održivog socioekonomskog razvoja. U okviru komponente za ekonomski oporavak, LIR projekat će direktno podržati privatni sektor te potencijalne investitore kako bi se povećala cjelokupna ekonomska aktivnost u lokalnim zajednicama, osigurao ekonomski rast kroz produktivnije lance vrijednosti, te stvorila nova radna mjesta i prihodi. Također, projektom se predviđa pomoć i za dugoročno nezaposlene i socijalno isključene kategorija stanovništva, a posebno povratnike, interno i dugotrajno nezaposlene osobe.

Prepoznavajući značaj ulaganja u razvoj poduzetništva u FBiH, FMRPO posebnu pažnju usmjerava ka jačanju konkurentnosti MSP putem plasmana finansijskih sredstava u vidu grantova. Kroz grant shemu pruža se podrška MSP, koji djeluju u prioritetnim oblastima (obrada drveta, obrada metala, obrada tekstila, obuće i kože, obrada plastike, prehrambena industrija, informacione tehnologije) kako bi realizirali: 1) investicije usmjerene ka poboljšanju tehnološke opremljenosti, 2) programe obuke radne snage i 3) unaprijedili pristup tržištu, odnosno promovirali proizvode na tržištima a u cilju podizanja konkurentnosti MSP. Ovakav pristup će simultano pružiti podršku unapređenju kvalitete i promocije proizvoda, razvoju potrebnih znanja i vještina uposlenih, i lakšem pristupu tržištu, te će tako izravno povećati konkurentnost MSP, povećati produktivnost i omogućiti brži ekonomski rast.

Krajnji rok za podnošenje prijava je petak, 5. maj 2017. godine, a obrazac i sva dokumentacija potrebnu za prijavu može se preuzeti na ovoj stranici.

Sva dodatna pitanja u vezi ovog Javnog konkursa se mogu dostaviti putem elektronske pošte, najkasnije u roku od 7 dana prije isteka roka za podnošenje prijava, sa jasno naznačenim nazivom konkursa u predmetu poruke, i to na sljedeću e-mail adresu: grant2017@fmrpo.gov.ba. Svi odgovori na pitanja koja mogu biti relevantna i za ostale podnosilace prijava, redovno će se objavljivati na web stranici FMRPO: http://www.fmrpo.gov.ba.