Predstavljena komparativna analiza kvaliteta drvne biomase na BiH tržištu

Thu Apr 06 00:00:00 EDT 2017

Predstavnici UNDP-vog projekta “Zapošljavanja i sigurnog snabdijevanja energijom korištenjem biomase u Bosni i Hercegovini”, koji je finansiran od strane Češke Razvojne Agencije, uzeli su učešće na Trećem energetskom samitu koji se održava od 4. do 6. aprila. 2017. godine u Neumu.

Amila Selmanagić-Bajrović, rukovodilac UNDP-vog projekta, učesnicima je predstavila prve rezultate “Komparativne analize kvaliteta drvne biomase na BiH tržištu”.  Analiza obuhvata pregled dobavljača i krajnjih korisnika drvne biomase, komparativnu analizu standarda BiH i zahtjeva Evropske unije u pogledu kvaliteta drvne biomase, te kako će Projektne aktivnosti doprinijeti unapređenju kvalitete biomase dostupne na BiH tržištu. Analiza kvaliteta drvne biomase će biti provedena u dva ciklusa, u toku 2017. i 2019. godine.


    „U narednom periodu neophodno je intenzivirati aktivnosti ka podizanju nivoa znanja snabdjevača  o ugovaranju i isporuci prema sadržaju energije, promovisati domaće standarde o kvalitetu drvne biomase, raditi sa velikim distributerima, unaprjeđivati politike kako bi se propisala mogućnost inspekcijskog pregleda peleta“ istakla je ovom prilikom Amila Selmanagić-Bajrović.

U sklopu samita Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine održalo je Drugi sastanak Koordinacionog tijela u saradnji sa UNDP, GIZ i USAID. Na sastanku je diskutovano o planu realizacije aktivnosti u sektoru bioenergije, aktivnostima koje se trenutno realizuju, te kriterijima odabira projekata proizvodnje i korištenja energije iz biomase.

Zajednički program koordinira aktivnosti projekata triju međunarodnih organizacija iz oblasti bioenergije UNDP-a, GIZ i USAID EIA. Ovaj program ima za cilj da, u saradnji sa relevantnim institucijama u BiH, identificira i doprinese poboljšanju ključnih oblasti sektora bioenergije u BiH.

Proizvodnja i korištenje energije iz biomase predstavlja jedan od potencijala za održivi lokalni razvoj koji može doprinijeti otvaranju radnih mjesta, iskorištavanju ostataka iz šume i poljoprivrede, povećanju konkurentnosti privrede, sigurnost u snabdijevanju energijom, zaštitu okoline i neutralnu emisiju ugljendioksida.

Cilj UNDP-vog projekta “Zapošljavanja i sigurnog snabdijevanja energijom korištenjem biomase u Bosni i Hercegovini”, koji je finansiran od strane Češke Razvojne Agencije, je doprinijeti poboljšanju životnog standarda stanovništva poticanjem eksploatacije i korištenja drvne biomase kroz strateško djelovanje, uspostavljanje tržišnog lanca vrijednosti i podizanje nivoa svijesti građana o prednostima korištenja ovog energenta kako bi se dugoročno smanjile emisije CO2.

UNDP UNDP širom svijeta

Nalazite se na... UNDP Bosnia and Herzegovina 
Kliknite na... UNDP globalno