UNDP predstavio modele upravljanja rizicima od prirodnih katastrofa

Fri Mar 31 00:00:00 EDT 2017

Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), u sklopu projekta “Integrisanje klimatskih promjena u smanjenje rizika od poplava u slivu rijeke Vrbas, koji finansira Globalni fond za okoliš (GEF), održao je okrugle stolove u Sarajevu i Banja Luci o „Značaju osiguranja za upravljanje rizicima od prirodnih katastrofa sa posebnim osvrtom na poplave“. Okrugli stolovi su bili organizovani za predstavnike ministarstava, osiguravajućih društava i strukovnih udruženja. Učesnicima su predstavljena pozitivna iskustva razvijenih i zemalja u razvoju u primjeni različitih modela upravljanja rizicima od prirodnih katastrofa sa posebnim akcentom na osiguranje.

„Uspostava sistema osiguranja od poplava i drugih prirodnih katastrofa za pravna lica, poljoprivredna gazdinstva, javne i stambene objekte može doprinijeti smanjenju rizika od poplava i drugih prirodnih katastrofa. Kroz projektne aktivnosti potičemo diskusiju između ključnih aktera u ovoj oblasti kako bi se definisao model osiguranja upravljanja rizikom primjenjiv u Bosni i Hercegovini“ istakla je Raduška Cupać, UNDP rukovodilac projekta.

Jedan od modela je javno-privatni gdje bi se formirala grupacija osiguranja od poplava. Članice te grupacije bi bile osiguravajuće kuće koje imaju finansijske kapacitete da mogu prihvatiti rizike od poplava. Predavačica prof. dr. Jelena Kočović je naglasila da “Bez uvođenja obaveznog osiguranja od katastrofalnih rizika ne možemo se izboriti sa štetnim posljedicama. Ogromni finansijski gubici od poplava koje je BiH imala 2014. godine, podsjećaju nas da se ne smije više ništa prepustiti slučaju.” Procijenjuje se da su poplave 2014. g u BiH prouzrokovale štete u visini 15% BDP-a.

Prema podacima Evropske agencije za životnu sredinu može se očekivati da će se godišnji gubici od poplava povećati pet puta do 2050. godine i do 17 puta do 2080. Najveći dio ovog povećanja (70%-90%) procjenjuje se da će nastati zbog društveno-ekonomskog razvoja uslijed povećanja ekonomske vrijednosti  imovine u plavnim područjima, a ostatak (10%-30%) uslijed klimatskih promjena.  Učesnici okruglog stola su se složili da je neophodno više pažnje posvetiti edukaciji stanovništva, a posebno mladih, u oblasti osiguranja od rizika od poplava i drugih prirodnih katastrofa.

Projekt „Integrisanje klimatskih promjena u smanjenje rizika od poplava u slivu rijeke Vrbas“ ima za cilj da omogući BiH vlastima na svim nivoima da se prilagode rizicima od poplava kroz primjenu tehnologija koje bi omogućile ekonomske aktivnosti otporne na klimatske promjene.

UNDP UNDP širom svijeta

Nalazite se na... UNDP Bosnia and Herzegovina 
Kliknite na... UNDP globalno