Njemačka finansira uništavanje više od 2,4 miliona komada municije

Fri Mar 31 00:00:00 EDT 2017

Savezna Republika Njemačka investira 250.000 eura za uništavanje 2,4 miliona komada municije malog kalibra i do 35.000 komada minobacačke i artiljerijske municije, kao podršku Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine u uspostavljanju održivog nadzora nad municijom.

Njemačka ambasadorica u Bosni i Hercegovini, Christiane Hohmann je izjavila nakon potpisivanja ugovora da je ovo četvrti put da Njemačka stavlja sredstva na raspolaganje projektu EXPLODE+ i da je do sada donirano 850.000 eura za uništavanje viškova zastarjele i nesigurne municije. Podsjetila je da je Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), uz podršku Njemačke, u 2016. godini uništio između ostalog, više od 6,5 miliona komada municije malog kalibra.

Sredstva iz ugovora će biti iskorištena za uništavanje municije koja je u prosjeku stara 35 godina, te je nesigurna i štetna.

Ambasadorica Hohmann je pozvala vlasti Bosne i Hercegovine da unište viškove zastarjele i nesigurne municije i eksploziva na brz i efikasan način, koristeći finansijsku podršku međunarodnih donatora.
Rezidentna predstavnica UNDP-a u BiH Sezin Sinanoglu je napomenula da je cijela BiH, nažalost, pokrivena sa hemijski veoma nestabilnom municijom koja predstavlja veliku opasnost za živote građana. Uništavanje ove municije predstavlja višegodišnji cilj UNDP-a, i u ovom naporu, istakla je, Savezna Republika Njemačka je jedan od prominentnih partnera UNDP-a.

Sinanoglu je naglasila da, u kontekstu intervencije EUFOR-ovog ‘Master Plana’, aktivnosti uništavanja municije u BiH koje se dešavaju su veoma važne, te da se sprovode u saradnji sa partnerima kao što su Evropska unija, OSCE, Sjedinjene Američke Države, Holandija itd. Rezidentna predstavnica UNDP-a se zahvalila Ministarstvu odbrane BiH i vlastima Savezne Republike Njemačke na njihovom kontinuiranom povjerenju u UNDP kao pouzdanog partnera koji predvodi napore sa ciljem da se osigura sigurno okruženje za građane Bosne i Hercegovine, regiona zapadnog Balkana i svijeta.

Pomoćnik ministrice odbrane BiH za nabavku i logistiku, Borislav Jezeraškić je istakao da Ministarstvo odbrane i Oružane snage BiH tretiraju pitanje demilitarizacije municije i eksplozivnih naprava kao prioritet.

„Prepoznali smo UNDP kao je jednog od najefikasnijih partnera u rješavanju ovog problema, ali ništa ne bi bilo moguće bez finansijskih sredstava Evropske unije, naročito Njemačke, koja je u nekoliko navrata obezbijedila kontinuitet aktivnosti uništavanja između dva projekta”, izjavio je Jezeraškić.  

Pomoćnik ministrice odbrane je podsjetio da je 2013. godine Bosna i Hercegovina imala 17.000 tona viškova municije i eksploziva i da je ta količina sada reducirana na približno 10.000 tona.   

UNDP UNDP širom svijeta

Nalazite se na... UNDP Bosnia and Herzegovina 
Kliknite na... UNDP globalno