UNDP BiH podržao stvaranje novih radnih mjesta u saradnji s Federalnim zavodom za zapošljavanje

Thu Mar 30 00:00:00 EDT 2017

Predstavnici Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH) i Federalnog zavoda za zapošljavanje potpisali su danas Memorandum o razumijevanju s ciljem jačanja međuagencijske suradnje na stvaranju novih radnih mjesta i razvoju vještina u skladu sa potrebama na tržištu rada.

Očekuje se da će ta suradnja izravno pridonijeti daljnjem razvoju poduzetništva i poboljšanju prilika za zapošljavanje za osobe koje trenutno traže posao na tržištu rada. Težište suradnje u početku će biti stavljeno na korištenje potencijala zapošljavanja u novoosnovanim (start-up) i izvozno orijentiranim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Fokusiranjem na stručnu obuku, ovo partnerstvo će također pridonijeti provedbi Reformske agende BiH, odgovorajući na urgentnu potrebu da se reaguje na pozive poslodavaca za reformu tržišta rada, koje bi tako postalo efikasnije i više orijentirano ka potrebama privatnog sektora.

„UNDP BiH je snažno uključen u ekonomski razvoj u Bosni i Hercegovini, a naši rezultati govore sami za sebe - više od 5000 novih radnih mjesta je kreirano i održano od 2015.  godine, a više od 150 firmi je dobilo našu pomoć”, ukazao je Sukhrob Khoshmukhamedov, zamjenik Rezidentne predstavnice UNDP BiH. On je pohvalio rad Federalnog zavoda za zapošljavanje u pružanju dugoročnih, održivih prilika za zapošljavanje i istakao dobar rad Vlade Federacije BiH na stvaranju povoljnog poslovnog okruženja za poslodavce u tom entitetu.

Stručna obuka, koja će biti provedena kao rezultat suradnje između UNDP-a BiH i Federalnog zavoda za zapošljavanje, doprinijet će prevladavanju jaza u vještinama koje traži tržište rada i stvaranju novih radnih mijesta u lokalnim zajednicama.

“Potpisivanjem memoranduma o razumijevanju otvorena su vrata za saradnju sa UNDP-om u BiH, i zajednički rad na projektima koji će koristiti u prvom redu nezaposlenima, a time i poslodavcima i svim onima kojima treba podrška u kreiranju novih radnih mjesta”, istakla je Helena Lončar, direktorica Federalnog zavoda za zapošljavanje.

Ceremonija potpisivanja, bila je prilika da se razmotre i neke od najčešćih prepreka za poslovanje u Bosni i Hercegovini, kao što su pristup financiranju te nedostatak kvalificiranih radnika. Partneri su se složili da su koordinacija i udruživanje resursa ključni preduvjeti za smanjenje nezaposlenosti, kao jednog od ključnih izazova s kojim se zemlja danas suočava.

UNDP UNDP širom svijeta

Nalazite se na... UNDP Bosnia and Herzegovina 
Kliknite na... UNDP globalno