Rezultati konkursa za dodjelu malih grantova u okviru projekta “Izgradnja i konsolidacija kapaciteta za prevenciju sukoba”

Tue Mar 21 00:00:00 EDT 2017

U okviru projekta “Izgradnja i konsolidacija kapaciteta za prevenciju sukoba” kojeg finansira Evropska unija (EU), a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini, u decembru 2016. godine je objavljen javni poziv za manja online sredstva informisanja, davaoce usluga i pojedince (uključujući i blogere i pojedince koji redovno objavljuju na društvenim mrežama) da dostave prijedloge za dodjelu malih grantova. Poziv je zatvoren 30.01.2017.

Želimo zahvaliti svim podnosiocima prijava na trudu uloženom prilikom pripremanja projektne dokumentacije, kao i velikom broju podnesenih projektnih prijedloga (136), ali i idejama fokusiranim na istraživanje, razmatranje, prikazivanje i predstavljanje priča o jednoj ili više od niže navedenih ili srodnih oblasti i vrijednosti:  

•    Izgradnja mira i povjerenja
•    Jednaka prava za sve
•    Poštovanje različitosti (drugih)
•    Prevazilaženje obrazovnih podjela
•    Međureligijski dijalog
•    Borba protiv govora mržnje i radikalizacije
•    Multi- i inter-kulturalizam
•    Izgradnja i omogućavanje demokratskih procesa
•    Kretanje BiH ka EU integraciji
•    Učešće žena u političkim procesima i njihova uloga u donošenju odluka
•    Sloboda mišljenja i kritička analiza mišljenja ili ponašanja koji bi mogli potkopati bilo koju od gore navedenih vrijednosti
•    Kritična pitanja bitna za konkretnu lokalnu zajednicu (ili zajednice) koja traže detaljno istraživanje
•    Bilo koja druga pitanja koja se odnose na komentar trenutnih zbivanja/najnovijih vijesti (a koja se odnose na bilo koju od prethodno navedenih vrijednosti ili tema).

Zbog velikog broja aplikacija, proces evaluacije je trajao duže, a evaluaciona komisija se osjeća privilegovano što je imala priliku da se upozna sa brojnim sjajnim idejama iz cijele Bosne i Hercegovine.

Zbog ograničenih sredstava, kao što je bilo navedeno u javnom pozivu, odabrano za finansiranje sa po 5.000 američkih dolara, a ukupna raspoloživa sredstva iznose 40.000 američkih dolara.

Od 136 predloženih inicijativa, zadovoljstvo nam je objaviti da jesljedećih 8 priča/ideja odobreno za finansiranje:

  • Cyber Bosanka: “BH Ljudi”;
  • BH Studenti:  multimedijalni prijedlog sa dvije price “Problemi studiranja studenata sa invaliditetom; Studiranje kroz objektiv moje kolegice/mog kolege”;
  • Aladin Kavgic: “Sjenke”
  • Moja Hercegovina Portal: “Multimedijalno online izvještavanje na temu ljudskih prava i položaja žena i marginalizovanih ciljnih grupa u Istočnoj Hercegovini”
  • Global CIR: “Pozitivni Balkan”
  • Sayber DOO: The Loft Radio: “Loft Online Radio/Video magazin- start-up povezivanje mladih”*
  • Anesa Abadan: “Malo sam drugaciji”
  • Srdan Puhalo Blogging*(action-oriented blogging/ društveno-odgovorno bloggiranje)

Fokus ovog Konkursa je bio na podršci malim online sredstvima informisanja/medijskim outletima da se prošire ili da pojačaju interne kapacitete za kreiranje i diseminaciju sadržaja, kao i da se ojača vidljivost pojedinaca aktivnih na drusštvenim mrežama i njihov doseg kada predstavljaju problematiku relevantnu za njihove sredine i okruženje.

UNDP UNDP širom svijeta

Nalazite se na... UNDP Bosnia and Herzegovina 
Kliknite na... UNDP globalno