Dodjela informatičke opreme mjesnim zajednicama za pružanje kvalitetnijih usluga građanima u BiH

Fri Mar 03 00:00:00 EST 2017

Dodjela informatičke opreme mjesnim zajednicama opštine Nevesinje

Više od 125 mjesnih zajednica u 23 partnerske jedinice lokalne samouprave će od sada moći pružiti kvalitetniju i efikasniju uslugu građanima, zahvaljujući paketu informatičke opreme u vrijednosti od oko 300,000 KM.

Informatička oprema će ove sedmice biti dodjeljena opštinama i gradovima u BiH koji aktivno učestvuju u realizaciji zajedničkog projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“ Vlade Švicarske i Vlade Švedske, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

„Nova informatička oprema će omogućiti uspješnije pružanje usluga građanima u BiH, podignuti značaj mjesnih zajednica, poboljšati komunikaciju sa građanima te time potaknuti građane na veći angažman u opštinskom odlučivanju, a kako bi učestvovali u provedbi lokalnih razvojnih inicijativa. Ovo je samo jedan od koraka prema revitalizaciji mjesnih zajednica u BiH“, kazala je Majda Ganibegović, UNDP voditeljica projekta.

Ova aktivnost se realizuje u okviru projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“ koji je zajednički projekat Vlade Švicarske i Vlade Švedske u vrijednosti od 14,5 miliona KM. Za njegovu sprovedbu zadužen je Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, Ministarstvom uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, Ministarstvom pravde Federacije BiH, Vladom Brčko Distrikta i oba entitetska saveza opština/općina i gradova.

 

UNDP UNDP širom svijeta

Nalazite se na... UNDP Bosnia and Herzegovina 
Kliknite na... UNDP globalno