Održan prvi sastanak zajedničkog programa radne grupe iz oblasti bioenergije UNDP-a, GIZ-a i USAID EIA pod vodstvom Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH

Wed Feb 15 00:00:00 EST 2017

U hotelu Bristol u Sarajevu danas je održan prvi sastanak radnih grupa iz oblasti bioenergije, UNDP, GIZ i USAID EIA, u okviru zajedničkog programa projekata u Bosni i Hercegovini pod vodstvom Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Sastanak je otvorila predstavnica Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, gđa Biljana Trivanović, šef odsjeka za sekundarnu energiju i projekte. “Izuzetno nam je zadovoljstvo da saradnja međunarodnih agencija UNDP-a, GIZ-a, USAID-a doprinosi naporima Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH da se poboljša situacija u sektoru bioenergije u svim aspektima. Očekujemo da će ovaj zajednički program imati konkretne rezultate te da će ovaj prvi sastanak radnih grupa biti prvi korak ka tome.” , istaknula je Trivanović u uvodnom obraćanju.

Zajednički program koordinira aktivnosti projekata triju međunarodnih agencija iz oblasti bioenergije u BiH: USAID EIA (Investiranje u sektor energije), UNDP (Zapošljavanje i sigurno snabdijevanje energijom korištenjem biomase - nastavak projekta; projekat podržan od strane Češke Razvojne Agencije) i GIZ (Poticanje obnovljivih izvora energije). Ovaj program ima za cilj da, u saradnji sa relevantnim institucijama u BiH, identificira i doprinese poboljšanju ključnih oblasti sektora bioenergije u BiH.

Na  sastanaku je obrazložen proces formiranja radnih grupa Zajedničkog programa iz oblasti bioenergije te su prezentovane i prodiskutovane planirane aktivnosti svake od grupa. Prisustvovalo je oko 60 predstavnika relevantnih ministarstava i javnih institucija sa državnog, entitetskog i kantonalnog nivoa, zatim predstavnici privatnih i javnih preduzeća iz oblasti bioenergije, kao i predstavnici visokoškolskih institucija i nevladinog sektora. Prisutni su u diskusiji o narednim koracima u okviru zajedničkog programa uzeli aktivno učešće i iskazali spremnost za aktivnu saradnju svojih insitucija, a sve u cilju unapređenja stanja u sektoru bioenergije u BiH.

U okviru sastanka su održane dvije odvojene sesije: Sesija o drvnoj biomasi i Sesija o biomasi iz poljoprivrede. Stručnjaci iz ovih oblasti, gdin Nihad Harbaš i gdin Kay Schaubach su u svojim izlaganjima prezentovali plan i metode za određivanje potencijala biomase u BiH, određivanje kvaliteta biomase, te preporuke i ideje za različite načine iskorištavanja ovih potencijala.

UNDP UNDP širom svijeta

Nalazite se na... UNDP Bosnia and Herzegovina 
Kliknite na... UNDP globalno