Projekat EU/UNDP-a pomogao u uspostavljanju partnerstva između lokalnih vlasti i civilnog društva

Wed Jul 13 00:00:00 EDT 2016

Završna konferencija LOD IV projekta

U Sarajevu je održana završna konferencija projekta „Jačanje lokalne demokratije/demokracije IV – LOD“, koji je pomogao u uspostavljanju partnerstava između lokalnih vlasti i civilnog društva širom BiH. Projekat je finansirala Evropska unija u ukupnom iznosu od 7 miliona eura, a provodio Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH), u partnerstvu sa Ministarstvom pravde BiH, jedinicama lokalne samouprave i mnogim organizacijama civilnog društva.


U proteklih sedam godina, projekat je podržao 50 jedinica lokalne samouprave i 234 organizacije civilnog društva u zajedničkom jačanju lokalne demokratije, kao i kapaciteta lokalnih vlasti i njihove saradnje sa civilnim društvom, posebno u transparentnosti raspodjele sredstava i kreiranju projektnih prijedloga. Ove aktivnosti su doprinijele u poboljšanju pružanja usluga općina i gradova svojim građanima.


„Građani Bosne i Hercegovine trebaju biti u mogućnosti da učestvuju u kreiranju politika na svim nivoima vlasti, direktno ili kroz organizacije civilnog društva. Stoga su konstruktivna saradnja između vlasti i civilnog društva i veće učešće organizacija civilnog društva u demokratskim procesima, u interesu građana,“  izjavio je Melvin Asin, šef Kooperacija u  Delegaciji EU u BiH. „Nadamo se da će i viši nivoi vlasti u BiH slijediti pozitivne prakse partnerstava između lokalnih vlasti i organizacija civilnog društva koja su uspostavljena kroz ovaj projekat, jer će na taj način pomoći BiH u provedbi reformi neophodnih na njenom EU putu.“


Među brojnim konkretnim aktivnostima, projekat je uveo posebnu metodologiju za transparentnu dodjelu sredstava organizacijama civilnog društva, što je zamijenilo dotadašnji način direktne raspodjele.


 „Projekat Jačanje lokalne demokratije dao je doprinos u razvoju metodologije za transparentnu dodjelu sredstava i poboljšanje nivoa usluga koje pružaju organizacije civilnog društva,  što je  dovelo do poboljšanja kvalitete života za više od 80.000 osoba iz socijalno ugroženih kategorija, u 50 lokalnih zajednica,“ izjavila je Sezin Sinanoglu, rezidentna koordinatorica UN-a i rezidentna predstavnica UNDP-a u BiH.

LOD projekat je omogućio efikasnije učešće civilnog društva u definisanju lokalnih politika i procesima donošenja odluka.  Na taj način su općinske i gradske vlasti postale otvorenije prema građanima i radile u saradnji sa organizacijama civilnog društva na prepoznavanju i rješavanju stvarnih problema u lokalnim zajednicama. Ostvarivanjem aktivnije uloge u lokalnim zajednicama, organizacijama civilnog društva je omogućeno da postanu bolje u pružanju svojih usluga te ravnopravan partner lokalnih vlasti.


 „Poduzete aktivnosti pokazuju da je LOD uspješan projekat, jer doprinosi jačanju veza između građana i općina, kao i boljoj komunikaciji organizacija civilnog društva i lokalnih vlasti, te predstavlja značajan doprinos demokratskoj stabilizaciji, pomirenju i daljem razvitku BiH u procesu europskih integracija,“ izjavio je Željko Bogut, sekretar Ministarstva pravde BiH.


Projekat je također pomogao u oporavku zajednica pogođenih poplavama u BiH, obnovom objekata za pružanje socijalnih usluga u šest gradova i općina.


Na konferenciji je također bilo govora o planovima za budućnost projekta, te najavljeno da se, zahvaljujući pozitivnim rezultatima koje je LOD projekat postigao u BiH, razmatra mogućnost pokretanja šire inicijative i repliciranja ovog modela jačanja lokalne demokratije u zemljama regiona u 2016.godini.

 

UNDP UNDP širom svijeta

Nalazite se na... UNDP Bosnia and Herzegovina 
Kliknite na... UNDP globalno