EU i UNDP podržavaju više od 100.000 ljudi u BiH putem projekta „Lokalni integrisani razvoj“

Tue May 31 00:00:00 UTC 2016

Melvin Asin, šef kooperacija u Delegaciji EU u BiH, Zahira Virani, zamjenica rezidentne predstavnice UNDP-a i Edis Arifagić, rukovodilac projekta na potpisivanju (Foto: UNDP BiH)

Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH potpisao je danas u Doboju memorandume o razumijevanju i sporazume o saradnji s načelnicima i gradonačelnicima 21 općine i grada u BiH, čime su oni ozvaničili svoju opredijeljenost za podršku projektu Lokalni integrisani razvoj, koji će omogućiti sveobuhvatan i održiv društveno-ekonomski razvoj, poboljšanje dobre prakse upravljanja i razvoj lokalne infrastrukture i usluga u tim općinama i gradovima. Nakon javnog poziva, sljedeće općine i gradovi  izabrani su da učestvuju u 6,6 miliona eura vrijednom projektu „Lokalni integrisani razvoj“ (LID)  koji  finansira Evropska unija (EU) : Banja Luka, Bijeljina, Čelinac, Doboj, Foča, Goražde, Gradiška, Konjic, Mostar, Maglaj, Modriča, Novi Grad, Odžak, Orašje, Prijedor, Srebrenik, Šamac, Tuzla, Vareš, Žepče i Živinice.

Melvin Asin, šef kooperacija u Delegaciji EU u BiH, je rekao: „LID projekat je dio EU programa za lokalni razvoj i zapošljavanje koji predstavlja nastavak napora EU da pomogne ekonomski oporavak zemlje, doprinese stvaranju novih radnih mjesta i poboljšanju životnog standarda građana. Aktivnosti Programa će također doprinijeti ciljevima Reformske agende u BiH za poboljšanje poslovnog okruženja i ekonomske konkurentnosti“.

 Načelnici i gradonačelnici na potpisivanju memoranduma o razumijevanju i sporazuma o saradnji u Doboju (Foto: UNDP BiH)

UNDP će implementirati LID projekat u periodu od tri godine, od 2016. do 2018. godine, u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, Federalnim ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, Ministarstvom za državnu upravu i lokalnu samoupravu RS i dva udruženja općina i gradova u FBiH i RS-u.

Projekat će doprinijeti poboljšanju dobre prakse upravljanja putem uspostavljanja lokalnih partnerstava za razvoj, kreranja inkluzivnih razvojnih strategija, i poboljšanja sposobnosti lokalne uprave za planiranje i upravljanje razvojem i finansijama, u skladu sa potrebama lokalne zajednice. Projekt će podržati 30 mikro, malih i srednjih preduzeća, te 300 seoskih domaćinstava i 100.000 korisnika.

„LID projekt nastoji poboljšati životni standard i povećati socijalnu uključenost više od 100.000 ljudi u Bosni i Hercegovini", rekla je Zahira Virani, zamjenica rezidentne predstavnice UNDP-a: „Projekt će pružiti podršku stvaranju radnih mjesta i većih mogućnosti za ostvarivanje prihoda u lokalnim zajednicama, posebno za osobe iz socijalno ugroženih grupa, kao što su povratnici, interno raseljene osobe, domaćinstva pogođena poplavama, žene, starije osobe, Romi, osobe s invaliditetom i osobe koje su dugo bez zaposlenja“.

„Doboj je bio jedan od gradova koji su najviše stradali u katastrofalnim poplavama 2014. godine, ali i grad koji je temeljito obnovljen, zahvaljujući pomoći Evropske unije i UNDP-a. Danas smo napravili korak naprijed i, nakon potpisa ovih sporazuma,  krenućemo da svi zajedno radimo na poboljašanju životnog standarda i otvaranju novih radnih mjesta za naše građane,“ rekao je Obren Petrović, gradonačelnik Doboja.

UNDP UNDP širom svijeta

Nalazite se na... UNDP Bosnia and Herzegovina 
Kliknite na... UNDP globalno