Međunarodni dan mladih - Pomoć mladima nakon poplava

12. avgust 2014

imageLjetni kampovi, u organizaciji RK „Bosna“, u partnerstvu sa Savezom izviđača Općine Zenica

Istraživanje u novoj publikaciji Ujedinjenih nacija ukazuju na to da svake godine 20 posto mladih u svijetu suočava se sa poteškoćama sa mentalnim zdravljem. Rizici su posebno veliki kada se osoba nalazi u fazi tranzicije iz djetinjstva u odraslo doba. Stigma i stid često prave problem složenijim, sprečavajući mlade da potraže podršku koja im je potrebna. Ove godine Ujedinjene nacije žele obilježiti Međunarodni dan mladih, te pružiti pomoći otvarajući ovo pitanje koje drži mlade ljude u komori izolacije i tišine.

Vrlo često osobe koje imaju poteškoće sa mentalnim zdravljem izložene su marginalizaciji zbog zanemarivanja i iracionalnog straha, ne samo kada je u pitanju njihova uloga u osmišljavanju i provedbi razvojnih politika i programa, nego čak kada je u pitanju i osnovna briga. Stoga, postaju podložniji siromaštvu, nasilju i socijalnoj isključenosti, što ima negativan uticaj na društvo u cjelini.

Mladi ljudi koji su već svrstani među ranjive grupe populacije, kao što su mladi bez krova nad glavom, uključeni u maloljetničku delikvenciju, siročad i onih koji su iskusili konfliktne situacije, često su više podložni stigmi i drugim barijerama. Sjetimo se da uz razumijevanje i pomoć, ovi mladi ljudi mogu cvjetati, doprinoseći boljoj budućnost svih nas.

Tako ove godine UN u BiH u sklopu „Projekta za Obnovu“ organizuje kampove za mlade iz područja koja su pogođena strašnim poplavama. U okviru kampova planirana je organizacija sportskih aktivnosti i treninga mladih, kako bi im se pomoglo da se lakše nose sa nedaćama koje su izazvale poplave, te da se osposobe za pružanje prve pomoći u kriznim situacijama.  

Ljetni kampovi, u organizaciji  RK „Bosna“, u partnerstvu sa Savezom izviđača Općine Zenica, će se održati na Boračkom jezeru, te okupiti stotinu mladih, dobi 14 do 18 godina koji dolaze iz područja pogođenih poplavama. Cilj kampova, uz planirane sportske aktivnosti, je stvaranje podrške mladima u ranjivoj dobi u trenutku kada im je ona neophodna. Ljetni kampovi bi mogli biti dio rješenje za problem nedostatka sigurnog prostora za razvoj djece i mladih u razdoblju nakon poplava.

Mentalno zdravlje oslikava kako se osjećamo; to je naša emocija i blagostanje. Svi trebamo da brinemo za naše mentalno zdravlje, tako da možemo voditi ispunjeniji i sretniji život. Počnimo da razgovaramo o našem mentalnom zdravlju na isti način na koji razgovaramo o našem sveukupnom zdravlju.

Dok obilježavamo Međunarodni dan mladih, trebamo imati na umu kako pružiti mladima sigurnost i omogućiti im da ostvare svoj puni potencijal, kako bi statsali u sretne i zadovoljne članove našeg društva.