HDR 2014: Socijalna isključenost i ugroženost okoliša zemalja u razvoju Europe i Centralne Azije usporila je napredak

24. juli 2014

imageJapanski premijer Shinzo Abe, administratorica UNDP-a Helen Clark i direktor Kancelarije za humani razvoj Khalid Malik predstavili su izvještaj "Održanje humanog napretka: Smanjenje ranjivosti i izgradnju otpornosti"

Prema Izvještaju o humanom razvoju za 2014. godinu, koji je objavio Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), usporen je napredak humanog razvoja u zemljama u razvoju Europe i Centralne Azije, što dovodi do suočavanja sa značajnim socio-ekonomskim i ekološkim izazovima unutar regija.
 
Međutim, Izvještaj također otkriva da zemlje ove regije imaju relativno visoku jednakost u obrazovanju, zdravstvu i standardu življenja.
 
Japanski premijer Shinzo Abe, administratorica UNDP-a Helen Clark i direktor Kancelarije za humani razvoj Khalid Malik predstavili su izvještaj "Održanje humanog napretka: Smanjenje ranjivosti i izgradnju otpornosti", koji pruža pogled na humani razvoj kroz ranjivost i predlaže načine za jačanje otpornosti.
 
U Izvještaju se analizira životni ciklus ranjivosti i identificiraju trenuci u životu (npr. rano djetinjstvo, starost) u kojem šokovi mogu imati veći utjecaj. Također se istražuju strukturalne ranjivosti - one koje se nagomilavaju vremenom, a nastaju kao rezultat diskriminacije i institucionalnih propusta, te stavljaju u nepovoljan položaj grupe kao što su etničke manjine, osobe sa invaliditetom i dugoročno nezaposlene osobe.
 
Socijalna isključenost i strukturalne ranjivosti ostaju izazov za Europu i Centralnu Aziju. Mnoge zemlje u razvoju u regionu prijavljuju nizak pristup socijalnim uslugama i socijalnoj zaštiti. Etničke manjine kao što su Romi, kao i osobe sa invaliditetom, dugoročno nezaposleni, imigranti i stanovnici izoliranih ruralnih i planinskih područja su posebno ranjivi zbog usporenog  razvoja.
 
Zbog svoje geografije, zemlje regije su također ranjive zbog prirodnih katastrofa, posebno zemljotresa. Veliki zemljotres u blizini većih centara može dovesti do humanitarne katastrofe, oštećenja regionalne infrastrukture, značajnog raseljavanja, i povećanog pritisaka na često ograničeni kapacitet države i socijalne kohezije. Prognoze ukazuju na značajne rizike koje donose klimatske promjene, od prijetnji sušom u Centralnoj Aziji i na Kavkazu, do povećanja rizika od poplava u priobalnim područjima na Jadranu, Crnom i Kaspijskom slivu mora. Kao što je u Izvještaju istaknuto, socijalno isključeni su najranjiviji  u ovakvim slučajevima.
 
"U zemljama sa srednjim dohotkom, napredak u održivom razvoju i smanjenju siromaštva zahtijeva smanjenje nejednakosti, ranjivosti i isključenosti, kao i bolje upravljanje katastrofama i klimatskim rizicima", istakao je Cihan Sultanoglu, direktor Regionalne kancelarije UNDP-a za Evropu i CIS. "Ovo se posebno odnosi na  razvojne ekonomije Europe i Centralne Azije - koje se većinom još uvijek bore da se oporave od globalne finansijske krize."
 
Sve u svemu, regija je na drugom mjestu po Indeksu humanog razvoja (HDI) među regijama u razvoju, iza Latinske Amerike i Kariba. Pa tako nadmašuje svijetski prosjek u dužini trajanja života, i prosjeku godina školovanja, ali zato zaostaje u bruto nacionalnom dohotka po glavi stanovnika. Najviši HDI u regionu imaju Crna Gora i Bjelorusija (svrstani na 51. i 53. mjesto), dok najniži HDI imaju Kirgistan (125.) i Tadžikistan (133.).
 
Europa i Centralna Azija također imaju povoljan status na ljestvici nejednakosti u usporedbi sa drugim regijama u razvoju, i zauzimaju ispod-prosječan pad vrijednosti humanog razvoja kada je nejednakost u pitanju. Mjerena Gini koeficijentom, Bivša Jugoslavenska Republika Makedonija pokazuje najveću nejednakost prihoda, dok Ukrajina pokazuje najnižu.
 
Izvještaj o humanom razvoju za 2014. poziva na posvećenost zapošljavanju, na univerzalno pružanje osnovnih socijalnih usluga, osnaživanje socijalne zaštite, te bolju globalnu koordinaciju u smanjenju ranjivosti, koje su sve više globalne, kako zbog svog porijekla, tako i zbog uticaja. Ovaj izvještaj dolazi u kritično vrijeme za globalni razvoj, te skreće pažnju na stvaranje nove post-2015. razvojne strategije.

Download the Report
Sustaining Human Progress: Reducing Vulnerabilities and Building Resilience

The Report highlights the need for both promoting people’s choices and protecting human development achievements. It takes the view that vulnerability threatens human development and, unless it is systematically addressed, progress will be neither equitable nor sustainable.

View all HDR reports