Ujedinjene nacije nastavljaju sa pružanjem pomoći

30. maj 2014

imageIstovaranje pošiljke paketa pomoći za poplavljena područja

Ujedinjene nacije su do danas isporučile 90 tona pomoći Bosni i Hercegovini u vidu hitnih potrepština, opreme i zaliha za poplavljena područja, te nastavljaju koordinaciju pomoći međunarodne zajednice.
 
U prvim danima poplava UN agencije su sakupile 5,5 miliona US dolara, a do danas je pomoć vrijedna oko 3 miliona dolara isporučena za 22 opštine pogođene poplavama. UN OCHA, IOM, UNDP, UNICEF, UNFPA, UNHCR-a, WHO i WFP obezbijedile su hranu, vodu, lijekove, pumpe i filtere za vodu, te generatore za stanovništvo u poplavljenim područjima. Pomoć je dostavljena u koordinaciji sa državnim Ministarstvom sigurnosti, vlastima na svim nivoima, civilnom zaštitom, te lokalnim zajednicama i nevladinim organizacijama. USAID, Vlada Kraljevine Norveške i Holandija su sredstva za pomoć poplavljenim područjima dostavili UNDP-u, kako bi se ubrzano pomoglo pogođenim mjestima.
 
U svim područjima gdje se voda povukla, otpočeto je sa fazom oporavka.
 
U toku je istraživanje i provjera minski sumnjivih površina koju sprovodi UNDP u saradnji sa organizacijama za protivminsko djelovanje. Ova akcija ukupne vrijednosti oko 1 milion
dolara treba omogućiti siguran oporavak zajednicama pogođenim poplavama i klizištima.

Pomaganje poljoprivrednicima da stignu izvršiti sjetvu i očuvaju stočni fond je jedan od najvažnijih prioriteta. Sljedećih nekoliko sedmica su ključne za uklanjanje razorne štete koja je pogodila njihove oranice i farme. UNDP blisko sarađuje sa nadležnim ministarstvima, udruženjima poljoprivrednika i preduzećima kako bi se nabavila sjemena i preparati za sjetvu, stočna hrana i vakcine, te tako prevazišle potencijalno dugosežne negativne posljedice po privredu u zajednicama ugroženim poplavama.  

Ujedinjene nacije, Evropska unija i Svjetska banka su započeli proces hitne procjene potreba kako bi se Bosni i Hercegovini pomoglo da se procijeni razmjera štete, kao i obim pomoći neophodne da bi se obnovile zajednice i privreda u oblastima pogođenim prirodnom nepogodom.

Izgradnja zajednica i podrška lokalnim privredama, poljoprivrednicima i malim preduzećima da ponovo stanu na noge će biti zahtjevan zadatak u budućem periodu. UN agencije su posvećene pružanju pomoći svim građanima Bosne i Hercegovine kako bi se prevazišla ova kriza.

Poplave u BiH
Foto galerija: Poplavljena područja u BiH
  • 20.05.2014 Čelinac
  • 20.05.2014 Čelinac
  • 20.05.2014  Čelinac
  • 20.05.2014 Kotor Varoš
  • 20.05.2014. Šamac
  • 20.05.2014. Doboj

View more onFlickr