Javna rasprava o Prednacrtu zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u FBiH

Tue Apr 22 00:00:00 EDT 2014

U organizaciji Federalnog ministarstva pravde i Federalnog zavoda za programiranje razvoja, danas je u Sarajevu održana javna rasprava o Prednacrtu zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Zakonom bi se uspostavio sistem planiranja i upravljanja razvojem u Federaciji BiH, koji bi u najboljem interesu građana Federacije, omogućio koordinaciju razvojnih prioriteta na svim nivoima, bolje usmjeravanje javnih i drugih finansijskih resursa u razvojne svrhe, kao i stvaranje pretpostavki za brži i ujednačenen socio-ekonomski razvoj Federacije BiH.

Ove konsultacije obavljene su uz podršku UNDP/SDC Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP) i USAID-ovog Projekta jačanja institucija vlasti i procesa u BiH (SGIP). Izrada finalnog prednacrta zakona rezultat je višemjesečne detaljne analize i procjene učinka mogućih opcija javne politike u ovoj oblasti.

„Implementacija zakona bi trebala značajno doprinijeti održivom socio-ekonomskom rastu i razvoju u Federaciji BiH. Komentari i prijedlozi koji su izneseni na raspravi predstavljaju vrijedan doprinos u procesu finaliziranja teksta nacrta zakona. Proces konsultacija će trajati do 4. maja ove godine,“ rekao je tim povodom direktor Federalnog zavoda za programiranje razvoja Ljubiša Đapan.  

Na skupu su predstavljeni dokumenti javne politike - Procjena uticaja u oblasti razvojnog planiranja i upravljanja razvojem u FBiH, te Prednacrt zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u FBiH. U raspravi su učestvovali predstavnici zakonodavne i izvršne vlasti sa svih nivoa vlasti u BiH i međunarodnih organizacija, koji su pozdravili inicijativu kreiranja ovakvog zakonodavnog okvira za strateško planiranje razvoja.

Prednacrt zakona i dokument javne politike dostupni su javnosti na internet stranici Federalnog ministarstva pravde (http://www.fmp.gov.ba/index.php?part=pregled&id=64).