Održan početni sastanak na temu „Studija o poboljšanju aktivnosti vezanih za akviziciju, upravljanje i korištenje sredstava fondova za zaštitu životne sredine u BiH“

Fri Mar 28 00:00:00 EDT 2014

Učesnici sastanka raspravljaju o temi „Studija o poboljšanju aktivnosti vezanih za akviziciju, upravljanje i korištenje sredstava fondova za zaštitu životne sredine u BiH“

Dana 25. marta, Razvojni program Ujedinjenih nacija je u Sarajevu organizovao početni sastanak na temu „Studija o poboljšanju aktivnosti vezanih za akviziciju, upravljanje i korištenje sredstava fondova za zaštitu životne sredine u BiH“, na kojem su, pored predstavnika UNDP-a, prisustovali predstavnici Fonda za zaštitu okoliša FBiH, Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost RS, pravni, finansijski i stručnjaci u sektoru energije i okoliša, s ciljem uspostavljanja smjernica za daljnje akcije za razvoj i provođenje finansijskih mehanizama u okviru ovih fondova.

Da bi se postigli ciljevi, UNDP-ov projekat “Zeleni ekonomski razvoj“ sprovodi aktivnosti sa različitim nivoima vlasti u BiH sa ciljem da se institucionalizuje upravljanje energijom u BiH i razvije samoodrživo izvještavanje o energetskim indikatorima kao i finansijskim mehanizmima energetske efikasnosti, koji su neophodni za sprovođenje politike zaštite životne sredine i energije. 

Zbog saradnje na različitim projektima sa UNDP-om, dva fonda za zaštitu okoliša u BiH (Fond za zaštitu okoliša FBiH i Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost RS) izrazili su interesovanje za tehničku i savjetodavnu podršku u daljnjem razvoju finansijskih mehanizama unutar ove dvije institucije kako bi mogli da bolje podrže projekte zaštite životne sredine i energetske efikasnosti u BiH.

Tokom protekle tri godine UNDP je napravio značajan napredak u unapređenju energetske efikasnosti. Fokus je bio uvođenje energetske efikasnosti u javnom sektoru širom Bosne i Hercegovine, primjenom opšte primjenjivih energetsko efikasnih pilot projekata i uvođenje EMIS-a (Informacionog sistema za upravljanje energijom) u više od 1.300 objekata u javnom sektoru. Program je osmišljen u cilju postizanja smanjenja emisije CO2, uštede u budžetima i preraspodjeli sredstava, mogućnosti za zapošljavanje – “zeleni poslovi” kao i povećanja svijesti šire javnosti i stvaranja razumijevanja za energetsku efikasnost i prednosti koje iz nje proizilaze.