Uspostavljen finansijski mehanizam za projekte lokalnog razvoja u RS

Thu Mar 20 00:00:00 EDT 2014

UNDP, SDC, Ministarstvo finansija RS, Ministarstvo lokalne uprave i samouprave RS i Investiciono-razvojna banka RS potpisuju memorandum

S ciljem da se sistematski pristupi rješavanju pitanja razvoja jedinica lokalne samouprave u Republici Srpskoj, Zahira Virani, zamjenica rezidentnog predstavnika Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP), Zoran Tegeltija, ministar finansija RS, Lejla Rešić, ministrica uprave i lokalne samouprave RS, Snežana Vujnić, direktorica Investiciono-razvojne banke RS i Joseph Gunter, direktor Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) potpisali su Memorandum o razumijevanju uspostave finansijskih mehanizama za lokalni razvoj u RS.

U prvoj godini fond će raspolagati sredstvima u iznosu od 540.000 američkih dolara, od čega je 400.000 američkih dolara osigurala Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC) kroz UNDP-ov Projekat integriranog lokalnog razvoja (ILDP), dok će oko 140.000 američkih dolara osigurati Vlada Republike Srpske.

"Obzirom da je zajednički cilj da lokalne zajednice provedu sve predviđene projekte iz strateških dokumenata, od izuzetnog značaja je da pitanje lokalnog razvoja bude podržano u okviru integrisanog sistema na svim nivoima", naglasio je tom prilikom Joseph Gunter, direktor Švajcarske agencije za razvoj i saradnju.

Na osnovu kriterijuma koji će se definisati, obezbjeđena sredstva će se rasporediti već u prvoj godini realizacije projekata lokalnog razvoja, čime će se omogućiti daljnje razvijanje strateških prioriteta opština i gradova.

Zahira Virani, zamjenica rezidentnog predstavnika UNDP-a je istakla da su pomenuti projekti lokalnog razvoja zasnovani na stvarnim potrebama stanovništva, nadajući se da će se ovaj mehanizam finansiranja i dalje razvijati uz uključivanje i drugih donatora.

U toku prethodnih mjeseci, u okviru UNDP-ovog  ILDP projekta, u saradnji sa institucionalnim partnerima, pokrenuti su važni procesi kojima će se doprinijeti harmoniziranom i efikasnijem strateškom planiranju na različitim nivoima, te ojačati “most” između strateških i budžetskih okvira lokalnih i viših nivoa vlasti.