Jednakost za žene je napredak za sve

Sat Mar 08 00:00:00 EST 2014

UN-ove agencije pozivaju na akciju za povećanje ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini

Ujedinjene nacije širom svijeta pridružuju se slavlju Međunarodnog dana žena, prepoznavajući da je “jednakost za žene, napredak za sve”. Na ovaj dan svijet obilježava postignuti napredak u pogledu prava žena, njihovog osnaživanja, kao i jednakosti spolova. UN agencije u BiH također su svjesne da je ovaj napredak tekao sporo, neujednačeno, te da su žene i djevojčice u BiH, ali i širom svijeta, suočene sa mnogobrojnim izazovima.

Prema podacima iz izvještaja “Napredak u realizaciji Milenijumskih razvojnih ciljeva u BiH 2013.”, bez obzira na to što su studentice kontinuirano nadmašivale svoje kolege u kontekstu visokog obrazovanja, ova prednost se nije reflektovala na polju rada i zapošljavanja. Muškarci nastavljaju da nadmašuju žene u pogledu ukupne zaposlenosti populacije u BiH, gdje je tek 32,8% žena koje aktivno učestvuju kao radna snaga, što je najniži nivo reprezentacije žena na tržištu rada u jugoistočnoj Evropi.

Jednakost žena je, prije svega, ljudsko pravo. Osnaživanje žena je također nezamjenjiv alat za unapređenje razvoja i smanjenje siromaštva. Osnažene žene mogu doprinijeti zdravlju i produktivnosti porodica i lokalnih zajednica, kao i unaprijeđenju perspektiva za naredne generacije. UN-ove agencije u BiH ostaju dosljedne i posvećene u obezbjeđivanju podrške u svim aktivnostima usmjerenim ka kreiranju savjesnog društva, bez obzira na spol, nacionalnost, dob ili porijeklo, i pozivamo sve ljude na pozicijama odlučivanja da daju svoj osobni i profesionalni doprinos.

Mnogo toga se još treba uraditi – žene moraju biti priznate zbog njihovih kapaciteta da doprinose povećanju nivoa poštenog, inkluzivnog društva, kao i za naročite doprinose za održavanje svojih porodica, djece, starijih i koordiniranje izazova  tranzicije u BiH.

Zato slavimo Međunarodni dan žena danas i radimo svaki dan na uspostavljanju ravnopravnog društva u godinama koje dolaze.