Otvoren projektni ured UN agencija u Drvaru

Tue Mar 04 00:00:00 EST 2014

potpisivanje memoranduma o razumijevanju na implementaciji UN HSTF projekta

Danas je, 04. marta/ožujka 2014. godine, svečano otvoren projektni ured Ujedinjenih nacija u Drvaru i  potpisan memorandum o razumijevanju između UN agencija, Vlade Kantona 10 i općina Kantona 10 na implementaciji projekta „Primjena koncepta ljudske sigurnosti u cilju stabilizacije zajednica u Kantonu 10“, kojeg financira Fond Ujedinjenih nacija za ljudsku sigurnost (UNTFHS). Ovom prilikom je održan i prvi osnivački sastanak Koordinacionog tijela za upravljanje projektima.

Također, Razvojni program Ujedinjenih nacija i Vlada Kantona 10 istovremeno su potpisali Sporazum o suradnji kojim se definira buduće zajedničko djelovanje u sektorima Ruralnog i regionalnog razvoja,  Energije i okoliša, Socijalne inkluzije i demokratskog upravljanja, Pravde i sigurnosti, te Sporazum o sufinanciranju Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP) kojeg financira Vlada Švicarske.

„Smatram da je ovo izuzetno dobra prilika za našu županiju i naše općine da pokušamo nadoknaditi ono što nismo uspjeli realizovati u prethodnom periodu. Riječ je o 10 do 12 projekata za koje 90% sredstava osigurava UN TFHS, a nekih 10 do 15% sredstava, ovisno od  projekta do projekta,  bi trebala osigurati lokalna zajednica, odnosno kanton,“ izjavio je Branko Ivković, predsjednik Vlade Kantona 10.

„Ono što mene najviše interesira je izrada strategije razvoja Kantona 10 za period 2014-2020. godina. Smatram da bi se strategijom stvorili čvrsti temelji za nadogradnju, odnosno za izgradnju i kantona i svih općina posebno.“ dodao je on.

Osiguranje uslova za bolji život, unapređenje pružanja socijalnih usluga i drugih oblika podrške ugroženim grupama su samo neki od ciljeva projekta „Primjena koncepta ljudske sigurnosti u cilju stabilizacije zajednica u Kantonu 10“ koji zajednički provode agencije UNDP, UNHCR, UNICEF i IOM, u partnerstvu sa Vladom Kantona 10, općinskim vlastima i organizacijama civilnog društva.

„Bilo je ohrabrujuće danas ovdje vidjeti predsjednika Vlade Kantona s gotovo čitavim kabinetom, načelnicima svih općina kantona, te predstavnicima agencija UN-a  – svi zajedno smo tu kako bismo radili na unapređenju situacije i poboljšanju života u Kantonu 10“, rekla je Florence Bauer, v.d. rezidentna predstavnica UN-a u BiH i predstavnica UNICEF-a.

„Ovo pokazuje međusektorske aspekte projekta UN TFHS, jer kada želite raditi na prevenciji nasilja, na primjer, morate raditi s različitim uslugama, morate raditi sa školama, također sektor zdravstva ima bitnu ulogu, zato mislim da je to toliko važno imati sve ministre koji su u istoj prostoriji, jer su sve ovo složeni problemi“, dodala je ona.

Prema istraživanju UNDP-a, Kanton 10 je najmanje razvijena regija u Bosni i Hercegovini. Ovim projektom će posebna pažnja biti posvećena izbjeglim licima, povratnicima i interno raseljenim osobama koje su se vratile u Kanton 10, a koje se i danas suočavaju sa različitim izazovima i poteškoćama u procesu reintegracije.

Na ceremoniji su prisustovali Branko Ivković, predsjednik Vlade Kantona 10, članove Vlade, načelnici i predstavnici svih općina Kantona 10, predstavnici javnih institucija, organizacija civilnog društva i UN agencija: UNDP, UNHCR, UNICEF i IOM, kao i brojni predstavnici medija.

Trogodišnji projekat ukupne vrijednosti preko 4 miliona KM finansira UN Fond za ljudsku sigurnost (UNTFHS).