Predstavljen izvještaj „Ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini: Mit i stvarnost“

Fri Feb 14 00:00:00 EST 2014

Stručnoj javnosti, predstavnicima institucija i organizacija u Republici Srpskoj predstavljen je Osmi izvještaj o humanom razvoju pod nazivom Ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini: Mit i stvarnost.

Izvještaj Ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini je pokušao ukazati na društveni razvoj u ruralnim sredinama Bosne i Hercegovine, te na realne činjenice o mogućnostima zaposlenja, samozaposlenja, prihoda, te pristupa  obrazovanju i zdravstvenoj zaštiti ljudi koji žive u ruralnim dijelovima Bosne i Hercegovine. Izvještaj po prvi put daje odgovor i na pitanje koliki značaj u ruralnom životu Bosne i Hercegovine ima poljoprivreda.

„Najzanačajniji doprinos ovog Izvještaja je što stavlja fokus razvoja ruralnih sredina i sela ne samo na poljoprivredu, već i na druge važne činioce, kao što su ekonomsko stanje, mogućnost zaposljenja, dostupnost javnih usluga i infrastrukture, te zadovoljenje opštih socijalnih potreba svakog čovjeka, zdravstvene i socijalne zaštite, obrazovanja i dodatnih sadržaja, kao što su internet i društvene potrebe“, rekla je Gordana Rokvić, jedna od autora Izvještaja i savjetnik za poljoprivredu i ruralni razvoj u Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu u Vladi Republike Srpske.

Osnovni zadatak Izvještaja o humanom razvoju je da ponudi realno sagledavanje stanja i prepoznavanje stvarnih prednosti i mana umjesto, uobičajenih, često neutemeljenih pretpostavki o ruralnom životu i potencijalima u Bosni i Hercegovini.  Rezultat istraživanja koje je sproveo Razvojni program Ujedinjenih nacija u BiH (UNDP) i analize postojećeg stanja u ruralnom području je sedam ključnih preporuka koje  mogu poslužiti kao smjernice za aktivnosti nadležnih institucija u narednom periodu.

„Ljudi su u fokusu ovog Izvještaja i sterotipi koji govore da ljudi u ruralnim područjima žive znatno lošije od ljudi u urbanim sredinama. Istraživali smo kvalitet života ljudi u ruralnim, semiurbanim i urbanim sredinama. Osnovni zaključak je da je ono što je dobro za život u urbanom području, dobro i za život u ruralnom području. Mi se u Izvještaju zalažemo za cjelovite politike u Bosni i Hercegovini koje se tiču i urbanih i ruralnih sredina, a pogotovo semiurbanih sredina“, rekao je Armin Sirčo, rukovodilac Sektora socijalne uključenosti i demokratske uprave UNDP-a u Bosni i Hercegovini.

Pored razbijanja najpoznatijeg mita o Bosni i Hercegovini kao zemlji s izuzetnim ruralnim potencijalom, Izvještaj ukazuje na nezaposlenost kao jedan od najozbiljnih problema u BiH, bez obzira da li se radi o ruralnim ili urbanim sredinama. Unapređenjem uprave i administracije, te provođenjem „giljotine propisa“ i smanjenjem administrativnog opterećenja ruralnog stanovništva mogao bi da se smanji ukupan nivo birokratije u zemlji, čime bi ruralnim i urbanim područjima bili osigurani jednaki uslovi za poslovanje i privredni rast.

 „Nova ruralna politika u Bosni i Hercegovini treba da bude prvenstveno okrenuta stvaranju novih radnih mjesta, bilo da se radi o urbanim ili ruralnim sredinama i da onda kroz izgradnju ekonomičnije i bolje administracije, s jedne strane, i izgradnje uslova za poslovanje s druge strane, povežu ruralne i urbane sredine“, rekao je Goran Živkov, savjetnik i vođa tima za izradu Izvještaja.

Prezentaciji Izvještaja i diskusiji, organizovanoj u Privrednoj komori Republike Srpske u Banjaluci, su pored UNDP tima i autora izvještaja prisustvovali i predstavnici privrednika, te stručne javnosti i entitetskih institucija nadležnih za pitanja lokalnog razvoja.
 
Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) svake godine vrši istraživanja o humanom razvoju u 177 zemalja širom svijeta, među kojima je i Bosna i Hercegovina.