Razvoj demokracije i institucionalna reforma u jugoistočnoj Evropi: Uspješna priča iz BiH

Tue Feb 04 00:00:00 EST 2014

Samir Omerefendić, rukovodilac LOD projekta

U januaru 2014. godine, Evropska komisija u bliskoj saradnji sa međunarodnom organizacijom Partneri za demokratske promjene (Partners for Democratic Change International PDCI) organizovala je seminar “Razvoj demokratije i institucionalna reforma u jugoistočnoj Evropi: EU proširenje u praksi”.

Tom prilikom su predstavljeni primjeri najboljih praksi i reformi iz jugoistočne Evrope provedenih u sklopu Instrumenta za pretpristupnu pomoć, poznatijeg kao IPA 1.

Kao jedan od primjera dobre prakse prepoznat je i UNDP-ov projekat Jačanje lokalne demokratije/demokracije III (LOD III) u okviru kojeg su prezentovana dosadašnja iskustva provedbe ovog projekta u 40 općina i gradova u BiH.

Predstavljajući uspješan primjer Općine Tešanj u pogledu ostvarenja napretka i saradnje sa civilnim društvom, Suad Huskić, načelnik ove općine, u toku seminara ukazao je na značaj ovog projekta za uspostavljanje bolje saradnje i pružanja usluga građanima.

“Veoma je važno da iz Bosne i Hercegovine dolaze ovakve uspješne priče, poput LOD projekta, te da se one primjete i prezentiraju bez obzira na postojeće političke izazove u kojima se BiH nalazi”, istakao je gospodin Huskić, naglašavajući da ovakve prakse i projekti itekako zaslužuju međunarodnu pažnju i podršku.

Gosp. Samir Omerefendić, rukovodilac LOD projekta, je izrazio posebno zadovoljstvo jer je ovaj projekat prepoznat kao intervencija za uspostavljanju institucionalizirane i kvalitetnije saradnje na relaciji lokalna uprava-civilno društvo, te zahvalio Evropskoj uniji na podršci i prepoznavanju LOD-a kao primjera dobre prakse. Također ukazao je i na mogućnosti replikacije LOD projekta i na druge zemlje u regionu kako bi se finansiranje organizacija civlnog društva obavljalo na transparentan i inkluzivan način.

Pored bosanskohercegovačkih predstavnika, prisutnima se obratio i gospodin Henk Viser, program menadžer Evropske unije koji je tom prilikom pojasnio proces planiranja IPA 2, te korake u 2014. godini koje je nužno poduzeti kako bi se IPA2 mogla provesti  u zemljama regiona.