Cijene usluga vodosnabdijevanja i otpadnih voda u Bosni i Hercegovini

Wed Jan 29 00:00:00 EST 2014

U BiH postoji konsenzus da tekući regulatorni okvir za usluge vodoopskrbe i kanalizacije ne osigurava u potrebnoj mjeri samoodrživost ovih usluga. Sama vodovodna poduzeća većinom tvrde da odobrena cijena ovih usluga ne osigurava pokrivanje svih troškova, kao i da je posljedica toga pogoršanje stanja mreže i snižavanje kvalitete usluge.

Poznato je da EU politika u sektoru voda u ovoj oblasti nalaže uspostavu realnih cijena usluga vodoopskrbe/vodosnabdijevanja i otpadnih voda koje trebaju osigurati puni povrat ostvarenih troškova. Također, unutar EU postoji zajednički konsenzus da će politika EU u sektoru voda proizvesti za sve zemlje članice efikasnije i efektnije korištenje vodnih resursa uslijed uvođenja uvođenjem ekonomski realneih cijenea vode.

Cilj projekta UNDP-a „GoAL WaSH Regulatorni okvir za vode“ je da se pronađu rješenja koja će omogućiti uspostavu regulatornog okvira za određivanje cijene usluga vodoopskrbe/vodosnabdijevanja i kanalizacije.  Tokom 2013. godine organizovani su sastanci sa najvažnijim institucijama i pojedincima iz ove oblasti s ciljem procjene i analize trenutne situacije, nakon čega je uslijedila priprema prijedloga za različite scenarije.

Drugi konsultativni sastanak je bio organiziran 29.01.2014. godine u prostorijama UN zgrade u Sarajevu s ciljem da se razgovara o mogućim scenarijima i rješenjima za stvaranje regulatornog okvira za određivanje cijene usluga vodoopskrbe/vodosnabdijevanja i kanalizacije. Također, UNDP konsultanti su na sastanku predstavili analizu trenutnog stanja u ovom sektoru i scenarije za regulatorni okvir. Zaključeno je da je materijal jako koristan i da UNDP treba nastaviti djelovati u ovom pravcu. Isto tako, dogovoreno je da se pripremi prijedlog metodologije za određivanje tarifa za usluge vodosnabdijevana i kanalizacije te da se u detalje razrade dvije opcije scenarija za uspostavu regulatornog okvira.