Podrška kantonima u Federaciji Bosne i Hercegovine u jačanju kapaciteta za planiranje i upravljanje razvojem

Tue Jan 21 00:00:00 EST 2014

Unsko-sanski (USK)i i Zapadnohercegovački kanton (ZHK) su uspješno ostvarili početne korake u pravcu primjene jedinstvenog pristupa strateškom planiranju uz podršku UNDP-ovog Projekta integriranog lokalnog razvoja, kojeg finansira Švicarska vlada. U ovim kantonima, na participatoran način i uz učešće jedinica lokalne samouprave, izrađene su strategije razvoja za period 2014-2020 te uspostavljena solidna osnova za uvođenje sistema upravljanja razvojnim procesima.

Tokom sastanka održanog u Sarajevu, predstavnici svih 10 kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine izrazili su interes i spremnost da pokrenu proces jačanja svojih institucionalnih kapaciteta i regulatornog okvira za planiranje i realizaciju strategija razvoja. Na inicijativu Federalnog zavoda za programiranje razvoja i jednog broja kantona, Švicarska vlada je odobrila dodatna sredstva kako bi, u partnerstvu sa UNDP-om, odgovorila na prepoznate potrebe.

Pozitivna iskustva stečena u procesima strateškog planiranja u USK i HNK će tokom 2014. i 2015. godine biti replicirana i u ostalih osam kantona koji su izrazili interes za izradom svojih razvojnih strategija. Pored toga, kantonima će se pružiti podrška i u jačanju njihovih institucionalnih kapaciteta za realizaciju strategija razvoja, pripremu i realizaciju projekata, kao i stvaranje temelja za uvođenje sistemskog pristupa upravljanju razvojem na nivou kantona. Istovremeno, na ovaj način se doprinosi unapređenju sveukupnog sistema strateškog planiranja u Federaciji  Bosne i Hercegovine i boljem povezivanju i realizaciji razvojnih prioriteta na svim nivoima vlasti.