Uništena prva količina prikupljenog naoružanja

Dec 23, 2013

Uništavanje oružja

U Banjoj Luci je uništeno oko 1,500 komada oružja i lakog naoružanja prikupljenog širom Bosne i Hercegovine u okviru kampanje „Biraj život bez oružja“. Prepoznajući razmjere problema koji ilegalno posjedovano oružje predstavlja za sve građane, nadležna ministarstva unutrašnjih poslova, uz podršku Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP), ICRC-a i Misije OSCE-a u BiH, te uz finansiranje Vlade Ujedinjenog Kraljevstva pokrenula su sveobuhvatnu kampanju prikupljanja oružja koja se provodi od septembra 2013. godine.

„Danas smo pristupili uništavanju oružja zajedno sa kolegama iz Federalne uprave policije i Policije Brčko distrikta. Ovo je jedan dio nelegalnog naoružanja koje smo prikupili i mi ćemo nastaviti ovu aktivnost. Ovom prilikom pozdravljamo i pozivamo sve građane da se priključe ovoj akciji, da predaju nelegalno naoružanje koje imaju kod sebe jer na takav način doprinosimo većoj i boljoj bezbjednosti“, izjavio je Radislav Jovičić, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Kampanja je u potpunosti usklađena sa međunarodnim standardima kontrole lakog naoružanja (International Small Arms Control Standards). Naročito je važno i donošenje Zakona o amnestiji za vlasnike nelegalnog oružja koji su u okviru ove kampanje usvojili Narodna skupština RS, Parlament FBiH i Skupština Brčko Distrikta. Time je po prvi put omogućeno istovremeno provođenje ovakve kampanje u cijeloj Bosni i Hercegovini.

„Ova kampanja je najbolji pokazatelj kako zajedničkom saradnjom svih nadležnih institucija možemo ostvariti dobre rezultate, sa ciljem sveobuhvatnog unapređenja bezbjednosti građana“, izjavio je Goran Vukmir, šef regionalne kancelarije UNDP-a u Banjoj Luci.

Od posebnog značaja za BiH i cijeli region je podrška koju UNDP pruža tokom kampanje prikupljanja oružja i smanjenju količine nelegalnog oružja u civilnom posjedu, kao i jačanju institucionalnih kapaciteta kroz pomoć Koordinacionom odboru za mala oružja i lako naoružanje (SALW) i SALW strategiji za BiH za period 2013-2016.

Kampanju „Biraj život bez oružja“ finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, te je zajednički sprovode Ministarstvo unutrašnjih poslova RS, Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova, Policija Brčko distrikta i kantonalna ministarstva unutrašnjih poslova, uz savjetodavnu, tehničku i logističku podršku UNDP-a,  u saradnji sa Međunarodnim komitetom Crvenog krsta i Misijom OSCE-a u BiH. Kampanja će se provoditi do kraja iduće (2014.) godine.