Zaštita bioraznolikosti u Livanjskom polju

May 30, 2013

U utorak, 28. maja/svibnja 2013. godine u zgradi UN-a u BiH održana je završna konferencija projekta „Integriranje smjernica za očuvanje kraških tresetišta u ključne ekonomske sektore“ – KARST projekat, na kojoj su predstavljeni rezultati i dostignuća projekta. Prisutnima na konferenciji su se obratili voditelj sektora za energiju i okoliš UNDP-a, gospodin Sanjin Avdić i šef Odsjeka za zaštitu okoline pri Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine i nacionalni focal point GEF-a za Bosnu I Hercegovinu, gospodin Senad Oprašić.

Osnovni cilj projekta bio je podrška procesu prostornog planiranja na kantonalnom nivou sa naglaskom na očuvanje bioraznolikosti uz izradu pravila za korištenje i upravljanje kraškim poljima.

“U okviru projekat u posljednjih pet godina je uloženo dosta napora na polju integriranja smjernica za očuvanje bioraznolikosti u prostorni plan Kantona 10, te na razvoj smjernica za rehabilitaciju tresetišta, kao i na promociju Livanjskog polja i podizanju svijesti o važnosti održivog upravljanja okolinom sa naglaskom za zaštitu biraznolikosti.” istakao je gospodin Oprašić.

Projekat „Integriranje smjernica za očuvanje kraških tresetišta u ključne ekonomske sektore“ – KARST je finansirao Globalni fonda za okoliš (GEF), a sproveo UNDP-i u partnerstvu s Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Federalnim ministarstvom prostornog uređenja, Ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kantona 10 i Ministarstvom graditeljstva, obnove, prostornog planiranja i zaštite okoliša Kantona 10.