Svečano otvaranje rekonstruisanih laboratorija za dijagnostiku tuberkuloze - Program kontrole tuberkuloze

Wed Mar 13 00:00:00 EDT 2013

Dana 12.03.2013. u 10:30 će u četiri bh. grada - Bihać, Foča, Travnik i Zenica je upriličeno svečano otvaranje rekonstruisanih laboratorija za dijagnostiku tuberkuloze. Rekonstrukcija laboratorija je obavljena u okviru projekta “Jačanje DOTS strategije i unapređenje Programa borbe protiv tuberkuloze, uključujući i kontrolu pojave sojeva rezistentnih na više lijekova i kontrolu širenja infekcije u Bosni i Hercegovini“.

Rekonstrukcija laboratorija će omogućiti kvalitetnije uslove rada, u skladu sa preporučenim mjerama kontrole infekcije, te smjernicama Svjetske zdravstvene organizacije. Nakon rekonstrukcije, laboratorije ispunjavaju preporuke bio-sigurnosnog nivoa 2, čime su obezbjeđeni sigurnosni uvjeti rada za uposlenike laboratorija i kvalitetnija obrada rezultata laboratorijskih analiza.

U sklopu obavljene rekonstrukcije, pored renoviranja prostora i instaliranja ventilacionog sistema, laboratorije su opremljene bio-sigurnosnim kabinetom, neophodnim za rad laboratorija. Ovim se osigurava maksimalna zaštita osoba koje rade u laboratorijama i kontaminacija okoline svodi na minimum.

Od 2008. godine Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) je zahvaljujući sredstvima Globalnog fonda unaprijedio rad laboratorija i omogućio da bude u skladu sa međunarodnim preporukama. Takođe, stručno osoblje koje radi u laboratorijama je imalo dodatnu edukaciju u BiH i u inostranstvu.

Prethodnih godina uspostavljen je i sistem kontrole kvaliteta koji se sprovodi svakih šest mjeseci u saradnji sa supranacionalnom laboratorijom u Njemačkoj. Redovna kontrola pokazuje da je kvalitet renoviranih laboratorija u skladu sa standardima Evropske unije, te da građani Bosne i Hercegovine, danas dobijaju isti kvalitet usluga u ovom segmentu, kao i građani zemalja EU.

Saradnja s laboratorijama će se nastaviti do kraja 2013. godine, a u okviru Projekta će se obezbjediti najneophodnija laboratorijska opreme, a sve u cilju poboljšanja usluga laboratorija.

Ovaj projekat sprovode Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Federalno ministarstvo zdravstva, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Odjeljenje/Odjel za zdravstvo i ostale usluge Brčko distrikta, uz podršku UNDP-a, a finansiran je sredstvima konsolidiranog granta Globalnog fonda za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije.