Vijesti
  • Prva jedinstvena Metodologija izrade Mapa opasnosti i rizika od poplava u BiH15. jul. 2016.U Sarajevu je ove sedmice prezentovana prva jedinstvena Metodologija za izradu Mapa opasnosti i Mapa rizika od poplava u BiH, u okviru projekta Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) “Integrisanje klimatskih promjena u smanjenje rizika od poplava u slivu Vrbasa”. Ova Metodologija kao i same mape koje će se prema njoj izrađivati, predstavljaju jedan od osnovnih alata u upravljanju rizicima od poplava od nivoa entiteta pa do lokalnih zajednica. Metodologija je usklađena sa EU legislativom, ali su istovremeno uzete u obzir postojeće metodologije, ranije izrađene u BiH, kao i specifične okolnosti, te iskustva i uzradi mapa iz susjednih zemalja i zemalja EU.

  • Projekat EU/UNDP-a pomogao u uspostavljanju partnerstva između lokalnih vlasti i civilnog društva13. jul. 2016.U Sarajevu je održana završna konferencija projekta „Jačanje lokalne demokratije/demokracije IV – LOD“, koji je pomogao u uspostavljanju partnerstava između lokalnih vlasti i civilnog društva širom BiH.

  • Nove općine/opštine se pridružuju projektu „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH”30. jun. 2016.Građani su fokus projekta “Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“ koji predstavlja zajedničku inicijativu vlada Švicarske i Švedske, a od danas su se i sljedeće jedinice lokalne samouprave Ljubuški, Nevesinje, Zenica, Ilijaš, Olovo, Rudo, Ljubinje, Trnovo RS i Pale-Prača, pridružile projektu.

  • Prvih 50 godina UNDP-a: Iskorijeniti siromaštvo do 2030. - prioritetni cilj organizacije25. jun. 2016.Na Vilsonovom šetalištu u Sarajevu, u neposrednoj blizini zgrade UN-a, održan prvi u nizu od 5 događaja za građane kojima će Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) ove godine u našoj zemlji obilježiti pola stoljeća od osnivanja i 20 godina postojanja i djelovanja u Bosni i Hercegovini.

  • Odgovori na često postavljena pitanja na javni poziv za LIR projekat24. jun. 2016.Odgovori na često postavljena pitanja aplikanata na Javni poziv za podnošenje prijedloga prioritetnih razvojnih projekata za 13 jedinica lokalne samouprave u okviru LIR projekta

  • Rezultati Javnog poziv za odabir projekata sanacije klizišta na teritoriji Federacije BiH16. jun. 2016.Na osnovu prikupljenih informacija i u skladu sa bodovanjem projekata, Komisija za vrednovanje i rangiranje projekata pristiglih na Javni poziv je odabrala sljedeće lokacije za implementaciju projekata sanacije klizišta na teritoriji FBiH: BIHAĆ – klizište Gornji Rekići; VISOKO – klizište Klisa; ZENICA – klizište Bare; NOVO SARAJEVO – Klizište K1 i K2 Pofalići; i USORA – klizište Pejići.

  • Zapošljavanje žena i obuke o rodnoj ravnopravnosti su od presudnog značaja za formiranje modernih oružanih snaga u zemljama Zapadnog Balkana15. jun. 2016.Beograd, Srbija, 15. jun – Vreme je da se mnogo veći broj žena pridruži redovima vojske na zapadnom Balkanu, zaključak je Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), po završetku prve faze trogodišnjeg programa u okviru kojeg je obučeno više od 4.000 pripadnika/ca vojnog kadra na temu rodne ravnopravnosti.

  • Donacija opreme Zavodu za geologiju Federacije Bosne i Hercegovine i Zavodu za geološka istraživanja Republike Srpske14. jun. 2016.Vlada Japana je UNDP-u povjerila 2.94 miliona USD za projekat Upravljanje rizicima od klizišta u Bosni i Hercegovini. Cilj projekta je da umanji opasnosti koje predstavljaju klizišta kroz radove na sanaciji klizišta i kroz jačanja institucionalnih kapaciteta u nekim od najugroženijih područja u zemlji po pitanju izloženosti rizicima od klizišta.

  • Javni poziv za podnošenje prijedloga prioritetnih razvojnih projekata za 13 jedinica lokalne samouprave14. jun. 2016.Javni poziv za podnošenje prijedloga projekata (za 13 jedinica lokalne samouprave: Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Gradiška, Mostar, Maglaj, Odžak, Orašje, Prijedor, Srebrenik, Šamac, Tuzla i Žepče) je jedna od aktivnosti u okviru Projekta „Lokalni integrisani razvoj“ 2016-2018. (LIR), koji finansira Evropska unija a implementira Razvojni programa Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Ministarstvom razvoja, poduzetništva i obrta Federacije Bosne i Hercegovine, Ministarstvom uprave i lokalne samouprave Republike Srpske i savezima opština/općina i gradova.

  • Otvaranje „Bijele staze Via Dinarice“ - doprinos izgradnji platforme za održivi razvoj turizma i lokalni ekonomski rast u BiH11. jun. 2016.U Parku prirode Blidinje danas je otvorena „Bijela staza“ u okviru projekta „Via Dinarica“ čime je napravljen veliki korak ka daljem razvoju platforme za održivi razvoj turizma i lokalni ekonomski rast u Bosni i Hercegovini (BiH). „Via Dinarica“ je projekat kojeg od 2014. godine implementiraju i finansiraju Agencija SAD-a za međunarodni razvoj (USAID) u BiH i Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP) u BiH. Ciljevi ove inicijative su promocija dinarskog koridora i smanjenje ekonomskih, socijalnih i regionalnih različitosti u BiH, putem afirmacije Via Dinarice kao regionalne turističke destinacije i povećanja konkurentnosti u oblasti avanturističkog i rekreativnog turizma kojim se promovira prirodna baština BiH.