Vijesti
  • Povećanje energijske efikasnosti sedam javnih objekata u Kantonu Sarajevo21. apr. 2016.Ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS Čedomir Lukić i zamjenica rezidentne predstavnice UNDP-a u BiH Zahira Virani potpisali su danas Aneks Sporazuma o sufinansiranju realizacije projekta “Zeleni ekonomski razvoj” u dijelu koji se odnosi na aktivnost “Povećanje energijske efikasnosti javnih objekata u Kantonu Sarajevo”.

  • Prvi sastanak Projektnog odbora EU / UNDP projekta “Lokalni integrisani razvoj”11. apr. 2016.U Sarajevu je danas održan prvi sastanak Projektnog odbora projekta “Lokalni integrirani razvoj” (LID) koji finansira Evropska unija. Odbor je nadležan za sveukupan nadzor nad provođenjem projekta i sastoji se od sedam stalnih članova koji predstavljaju Delegaciju Evropske unije u BiH, Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, Ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta FBiH, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave RS i dva udruženja općina i gradova u FBiH i RS.

  • Održana radionica na temu održivog financiranja HIV programa u BiH07. apr. 2016.Projekat Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH pod nazivom „Srazmjerno povećanje univerzalnog pristupa za najrizičnije populacije u Bosni i Hercegovini (HIV/AIDS, 9. runda)“ je organizovao radionicu na temu održivog financiranja HIV programa u BIH od 05. do 06.0 aprila 2016. godine u Sarajevu. Cilj radionice je bio da se rezimira ono što je urađeno u proteklih deset godina projekta, ali i da se pronađu rješenja za daljnje korake nakon završetka projekta u cilju održavanja pozitivnog trenda niske stope HIV / AIDS-a u Bosni i Hercegovini.

  • Uspostavljen Revolving fond za energetsku efikasnost i omogućen nastavak realizacije dodatnih EE aktivnosti kroz UNDP projekat Zeleni ekonomski razvoj07. apr. 2016.Svečano potpisivanje ugovora o uspostavljanju Revolving fonda za energetsku efikasnost između Fonda za zaštitu okoliša FBiH i Union banke, i potpisivanje Amandmana za 2016. na Sporazum između Ambasade Švedske u BiH i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH putem projekta Zeleni ekonomski razvoj (GED) upriličeno je danas u UN zgradi u Sarajevu.

  • Interaktivni trening za buduće istražitelje o upotrebi revizorskih izvještaja u borbi protiv korupcije06. apr. 2016.U sklopu UNDP-ovog projekta „Jačanje institucionalnih kapaciteta i tijela za borbu protiv korupcije“ finansiranog od strane Norveške ambasade u Bosni i Hercegovini, prošle sedmice na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, održana prva u nizu od pet interaktivnih sesija na temu „Korištenje revizorskih nalaza u otkrivanju i dokazivanju krivičnih djela korupcije“. Cilj obuke je unaprjeđivanje znanja budućih istražitelja o korištenju revizorskih nalaza u otkrivanju i dokazivanju djela korupcije.

  • Dodatna oprema za Deminerski bataljon Oružanih snaga BiH04. apr. 2016.U cilju što efikasnijeg deminiranja minskih područja u Bosni i Hercegovini, Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH, na osnovu finansijskih sredstava Europske unije, donirao je novu opremu Deminerskom bataljonu Oružanih snaga u BiH danas u kasarni Rajlovac u Sarajevu. Ovom primopredajom obilježen je i Međunarodni dan borbe protiv mina.

  • Javni poziv za formiranje baze podataka javnih objekata u Republici Srpskoj01. apr. 2016.Javni poziv za formiranje baze podataka javnih objekata u Republici Srpskoj u cilju identifikacije potencijalnih projekata za povećanje energetske efikasnosti, koji se realizuje kroz UNDP projekat “Zeleni ekonomski razvoj”. Poziv je otvoren danom objave na web stranici UNDP-a i trajaće do 11.04.2016. godine.

  • Sastanak Odbora donatora za protuminske akcije31. mar. 2016.U saradnji sa Ministarstvom civilnih poslova BiH, Komisijom za deminiranje i BHMAC-om, Razvojni program Ujedinjenih Nacija (UNDP) u BiH je u Zgradi Ujedinjenih nacija u Sarajevu organizovao sastanak Odbora donatora za protuminske akcije 30. marta 2016. godine. Sastanku su prisustvovali predstavnici ključnih ambasada i organizacija uključenih u protuminske akcije, a osnovni cilj je bio pregled dosadašnjih aktivnosti i definiranje narednih koraka u ovoj oblasti.

  • Ozvaničena saradnja između 13 opština i UNDP-a radi početka implementacije projekta “Jačanje uloge MZ u BiH“30. mar. 2016.Ceremonija potpisivanja pisama namjere o saradnji sa 13 jednica lokalne samouprave (JLS) koje su izabrane na osnovu prvog javnog poziva za učešće u projektu „Jačanje uloge Mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini (BiH)” održana je u Sarajevu. U prvoj fazi projekta, čije sprovođenje je planirano do sredine 2019. godine, izabrani su Bijeljina, Brčko Distrikt, Gradiška, Kotor Varoš, Laktaši, Petrovo, Ključ, Gračanica, Gradačac, Sanski Most, Stari Grad Sarajevo, Tešanj i Žepče.

  • Rezultati javnog poziva jedinicama lokalne samouprave i mjesnim zajednicama za izražavanje interesa za učešće u projektu29. mar. 2016.Od ukupno 84 jedinice lokalne samouprave, koje su ispunjavale uslove za prijavu na javni poziv, njih 63 su uzele učešće i predale aplikaciju. Po okončanju ovog procesa održan je projektni odbor za projekat „Jačanje uloge Mjesnih Zajednica u Bosni i Hercegovini“ i potvrđen je izbor slijedećih 13 JLS kao partnera u prvoj fazi projekta: Bijeljina, Brčko distrikt, Gračanica, Gradačac, Gradiška, Ključ, Kotor Varoš, Laktaši, Petrovo, Sanski Most, Stari Grad Sarajevo i Tešanj i Žepče.

Kontaktirajte UNDP u Bosni i Hercegovini
Medijski upiti Telefon: +387 (0)33 293 400
Fax: +387 (0)33 552 330