Vijesti

Filter
Showing 1 - 20 of 152
 • 21. Avgust 2014
  UNDP i Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH potpisali Ugovor o sufinansiranju projekta „Zeleni ekonomski razvoj“

  Ugovor o sufinansiranju projekta „Zeleni ekonomski razvoj“ u iznosu od 3.782.500 KM danas u Sarajevu su potpisali Yuri Afanasiev, rezidentni predstavnik UNDP-a u BiH i Safet Harbinja, direktor Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH.

 • 15. Avgust 2014
  Evropska unija pokreće Program za oporavak od poplava u BiH u vrijednosti od 43,52 miliona eura

  Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini pokreće Program za oporavak od poplava u vrijednosti od 43,52 miliona eura, od kojih EU sufinansira 42,24 miliona eura, kako bi se pomoglo poplavama pogođenim sredinama u BiH.

 • 14. Avgust 2014
  Osam lokalnih inicijativa za razvoj poljoprivrede okviru M&D projekta

  Projekat „Migracije i razvoj“ započinje implementaciju lokalnih razvojnih inicijativa zajedno sa 8 opština i gradova u BiH (Jajce, Ključ, Prijedor, Sanski Most, Velika Kladuša, Nevesinje, Posušje i Ljubuški). Sve inicijative potiču iz lokalnih razvojnih strategija usvojenih krajem 2013./početkom 2014. godine, a pored Projekta „Migracije i razvoj“, sufinansiraju ih same opštine, iseljenici, ali i drugi partneri, poput kantonalnih vlasti i krajnjih korisnika.

 • 13. Avgust 2014
  EU pomaže obnovu nakon poplava

  Zahira Virani, zamjenica rezidentnog predstavnika Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP), nastavlja posjete opštinama i gradovima koji su pretpjeli velike štete u poplavama koje su ovog proljeća zadesile Bosnu i Hercegovinu. Tako će u svojoj dvodnevnoj zvaničnoj posjeti 13. i 14.8.2014. obići Banja Luku, Doboj i Maglaj, sastati se sa predstavnicima vlasti, te potpisati Memorandume o razumijevanju o nastavku saradnje i zajedničkom radu na ublažavanju posljedica od katastrofalnih poplava.

 • 12. Avgust 2014
  Međunarodni dan mladih - Pomoć mladima nakon poplava

  Istraživanje u novoj publikaciji Ujedinjenih nacija ukazuju na to da svake godine 20 posto mladih u svijetu suočava se sa poteškoćama sa mentalnim zdravljem. Rizici su posebno veliki kada se osoba nalazi u fazi tranzicije iz djetinjstva u odraslo doba. Stigma i stid često prave problem složenijim, sprečavajući mlade da potraže podršku koja im je potrebna. Ove godine Ujedinjene nacije žele obilježiti Međunarodni dan mladih, te pružiti pomoći otvarajući ovo pitanje koje drži mlade ljude u komori izolacije i tišine.

 • 11. Avgust 2014
  Ljetni kampovi za mlade iz poplavama pogođenih opština i gradova

  Preko 350 srednjoškolaca i srednjoškolki iz deset bh. opština i gradova koji su najviše pogođeni majskim poplavama, će u periodu od 07.08. do 28.08.2014. godine imati priliku učestovovati na jednom od devet ljetnih kampova koji će se održati na četiri lokacije: Una, Nacionalni park Kozara, Blagaj i Jahorina.

 • 7. Avgust 2014
  Izjava administratorice UNDP-a Helen Clark o Gazi

  UNDP welcomes the current ceasefire and expresses its hopes for an agreement which ends hostilities and civilian suffering while also laying a foundation for sustainable peace. UNDP is supporting the Palestinians to assess immediate needs and chart a path for recovery and human development.

 • 4. Avgust 2014
  Petnaest novih projekata za žitelje Zapadne Bosne

  In her official three-day visit, Ms Zahira Virani, Deputy Resident Representative of the United Nations Development Programme (UNDP), paid a visit to flood-affected areas, as well as municipalities of Bihać, Prijedor, Sanski Most, Bosanski Petrovac and Ključ, as municipalities assisted by UNDP in the field of local development.

 • 26. juli 2014
  Finansijska održivost sistema obuke za jedinice lokalne samouprave u FBiH

  Tokom 119. redovne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH), održane 12. juna 2014. godine, donesena je Odluka o osiguranju finansijske održivosti sistema obuke za uposlenike i izabrane zvaničnike u jedinicama lokalne samouprave FBiH kroz mehanizam sufinansiranja.

 • 25. juli 2014
  Novi razvojni projekti u okviru ILDP-a

  Projekat integriranog lokalnog razvoja (ILDP), u saradnji sa 17 općina i gradova BiH (Bihać, Gradačac, Jablanica, Jajce, Ključ, Laktaši, Livno, Ljubuški, Lopare, Mrkonjić Grad, Nevesinje, Novo Sarajevo, Posušje, Prijedor, Sanski Most, Velika Kladuša, Vlasenica) započinje provođenje razvojnih projekata u 17 navedenih lokalnih zajednica. Svi projekti potiču iz razvojnih strategija koje su, u okviru ILDP podrške strateškom planiranju na lokalnom nivou, završene krajem prošle godine. Projekti će se zajednički finansirati sredstvima ILDP-ovog Fonda za poticaj lokalnog razvoja i pomenutih općinskih i gradskih uprava.

 • 25. juli 2014
  Sida odobrila dodatna sredstva za Projekat “Sistem obuke za jedinice lokalne samouprave”

  Švedska agencija za međunarodnu razvojnu i saradnju (Sida) odobrila je dodatna finansijska sredstva u iznosu od 259.550 američkih dolara za Projekat „Sistem obuke za jedinice lokalne samouprave“ koji provodi UNDP u BiH.

 • 24. juli 2014
  HDR 2014: Socijalna isključenost i ugroženost okoliša zemalja u razvoju Europe i Centralne Azije usporila je napredak

  Prema Izvještaju o humanom razvoju za 2014. godinu, koji je objavio Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), usporen je napredak humanog razvoja u zemljama u razvoju Europe i Centralne Azije, što dovodi do suočavanja sa značajnim socio-ekonomskim i ekološkim izazovima unutar regija.

 • 23. juli 2014
  Predstavljen nacrt Projektnog dokumenta 'Integrisanje klimatskih promjena i smanjenje rizika od poplava u slivu Vrbasa'

  23.07.2014. godine u Banja Luci predstavljen nacrt Projektnog dokumenta „Integrisanje klimatskih promjena i smanjenje rizika od poplava u slivu Vrbasa“, pod pokroviteljstvom Razvojnog programa Ujedinjenih nacija. Događaju su prisustvovali Srebrenka Golić, ministrica za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS-a, načelnici i predstavnici 13 opština iz RS-a i FBiH koje pripadaju slivu Vrbasa, predstavnici Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, federalnog ministarstva turizma i okoliša, te brojni domaći eksperti iz različitih oblasti.

 • 19. juli 2014
  Poplavljenim područjima dostavljena sredstava za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju

  Nakon poplava koje su u maju pogodile Bosnu i Hercegovinu, opasnost po zdravlje ljudi u određenim područjima i dalje predstavljaju komaraci i glodari. Kako bi se pomoglo stanovnicima tih područja, Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) je u okviru sveobuhvatnih, višemilionskih aktivnosti saniranja šteta od poplava, zavodima za javno zdravstvo širom BiH dostavio sredstava za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju u vrijednosti od 240.000 US dolara. Ova pomoć je finansirana sredstvima Vlade kraljevine Norveške i USAID-a, a realizuje se u saradnji sa nadležnim ministarstvima širom BiH.

 • 18. juli 2014
  Javni poziv u Republici Srpskoj ima za cilj da podrži lokalne razvojne prioritete

  Investiciono-razvojna banka Republike Srpske (IRBRS) je objavila javni poziv gradovima i opštinama ovog entiteta da podnesu prijedloge projekata za razvoj lokalne zajednice u vrijednosti do 100.000 KM. Pristup sredstvima raspoloživim u okviru novog finansijskog mehanizma bit će omogućena kroz otvoreni konkurentski proces.

 • 16. juli 2014
  Govor administratorice UNDP-a Helen Clark na međunarodnoj donatorskoj konferenciji o poplavama u BiH i Srbiji

  The UN Secretary-General, Ban Ki-moon has sent a message of solidarity to this meeting, expressing his hope that the conference will advance efforts to support people in the two countries to rebuild their lives and communities.

 • 9. juli 2014
  Uništen 6,000,000-ti komad municije

  Raširenost malog oružja i lakog naoružanja nastavlja da utiče na sigurnost Zapadnog Balkana. Da bi se spriječila proliferacija ilegalnog malog oružja, UNDP/SEESAC pruža podršku partnerima u regiji na svim nivoima od 2002. Kao dio ove podrške, ove godine je SEESAC koordinirao regionalno uništavanje oružja 9. jula 2014., sa partnerima u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Crnoj Gori i BJR Makedoniji.

 • 8. juli 2014
  EU i UNDP pomažu poplavljenim zajednicama u Bosni i Hercegovini

  Potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju između šest opština u BiH koje su pogođene poplavama i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija, otpočela je četvrta faza 2 miliona eura vrijednog projekta kojeg finansira Europska unija "Jačanje lokalne demokratije - LOD IV".

 • 4. juli 2014
  Otvorena konferencija "Razvoj upravljanja sistemom borbe protiv korupcije" u Sarajevu

  U Sarajevu se održala jednodnevna konferencija na temu „Razvoj upravljanja sistemom borbe protiv korupcije“ koju je organizirao Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u saradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova Kraljevine Norveške i Komisijom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije.

 • 4. juli 2014
  Započele konsultacije na temu „Kultura za razvoj“ u okviru globalne razvojne agende nakon 2015. godine

  U okviru globalnih i tematskih konsultacija za razvojnu agendu nakon 2015. godine, Bosna i Hercegovina je odabrana od strane Grupe Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDG) da nastavi drugi krug konsultacija usmjerenih na šest tema. Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO), Populacijski fond Ujedinjenih nacija(UNFPA) i Razvojni program Ujedinjenih nacija(UNDP) imenovani su vodećim agencijama za konsultacije iz područja kulture i razvoja, koje su danas, u suradnji s Ministarstvom civilnih poslova BiH, zvanično započele u zgradi UN-a u Sarajevu. Cilj konsultacija je omogućiti različitim akterima da predstave svoju viziju kulture, njene integracije u globalnu razvojnu agendu nakon 2015. godine, zasnovanu na ljudskim pravima i u okviru konteksta BiH, te na koji način bi se ta agenda mogla realizirati. Nakon održanih konsultacija, sudionici će donijeti niz zaključaka preporuka za daljnje aktivnosti.