Bilten Br.4 - Jačanje lokalne demokratije / demokracije III

11. Februar 2014
image

Predstavljamo Vam četvrto izdanje LOD biltena u kojem možete pronaći informacije o o rezultatima i dostignućima projekata LOD III projekta i pričama korisnika. Ovo izdanje sadrži zanimljive podatke o aktivnostima lokalnih vlasti u BiH i Delegacije EU u BiH sa fokusom na saradnju sa sektorom civilnog društva.

Iz sadržaja izdvajamo:

 

  • -Radna posjeta delegacije iz BiH Republici Irskoj
  • -Pilotirana nova obuka o LOD metodologiji
  • -Edukacijom do posla za mlade, žene i poljoprivrednike
  • -Socijalna inkluzija djece sa posebnim potrebama, starih i osoba sa invaliditetom
  • -Građanski aktivizam kroz medijske projekte

 

UNDP UNDP širom svijeta

Nalazite se na... UNDP Bosnia and Herzegovina 
Kliknite na... UNDP globalno