Bilten Br.2 - Jačanje lokalne demokratije / demokracije III

18. April 2013
Bulletin No.2-Reinforcement of Local Democracy III

Predstavljamo drugo izdanje - mart/april 2013. LOD III biltena. Bilten je kreiran sa ciljem da predstavi informacije o rezultatima i dostignućima projekata implentiranih od strane organizacija civilnog društva (OCD) koje su aktivne širom Bosne i Hercegovine u sklopu LOD III projekta.

UNDP UNDP širom svijeta

Nalazite se na... UNDP Bosnia and Herzegovina 
Kliknite na... UNDP globalno