Bilten Br.3 - Jačanje lokalne demokratije / demokracije III

10. Septembar 2013 (3.1 Mb) PDF

Predstavljamo Vam treće izdanje LOD III biltena. Bilten je kreiran sa ciljem da predstavi informacije o rezultatima i dostignućima projekata implementiranim od strane organizacija civilnog društva (OCD)koje su u sklopu LOD III projekta aktivne u cijeloj Bosni i Hercegovini. Jačanje lokalne demokratije / demokracije III (LOD III) je projekat finansiran od Evropske unije (EU) kroz fondove instrumenata predpristupne pomoći (IPA) u iznosu od 2.000.000 EUR, a implementirani od strane Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH).

UNDP UNDP širom svijeta

Nalazite se na... UNDP Bosnia and Herzegovina 
Kliknite na... UNDP globalno